Följ Stampen Media

Svenska mammor vill banta barnen – norska mammor vill operera brösten

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2013 11:57 CEST

Visst är det skillnad på svenska och norska mammor. Svenska mammor är i större utsträckning bekymrade över barnens vikt och matvanor. Våra norska systrar oroar sig mer över sin egen vikt och sitt utseende. En annan skillnad mellan länderna är att norskorna är mer intresserade av sex på udda ställen.

En undersökning som Familjeliv.se gjort tillsammans med norska Familieprat.no visar att det finns flera skillnader i olika attitydfrågor mellan oss och grannarna i väst.

Hela 16 procent av de tillfrågade svenska mammorna önskade att barnen skulle gå ner i vikt. I den norska undersökningen var siffran endast 10 procent.

Oron över vikt återspeglar sig också i Familjeliv.se:s forum, där många diskussionstrådar handlar om barnens matvanor.
Signaturen Tummelisa är en av alla mammor som ingående beskriver vad sonen äter under en dag.
- Är detta verkligen normalt för en 4-åring? undrar hon.

Överlag har också de svenska mammorna en önskan om att vara mer återhållsamma med onyttigheter. 37 procent vill inte att barnen ska dricka läsk, mot 28 procent hos de norska mammorna. Även när det gäller glass, chips, saft, kakor, färdigmat och halvfabrikat är de svenska mammorna mer negativa.

Olikheterna mellan länderna gäller även frågor om den egna kroppen. Norska mammor är mer liberala till skönhetsoperationer. Hela 24 procent kan tänka sig fettsugning. Siffran för svenska kvinnor är bara 17 procent. Norskorna är också mer öppna för bröstoperationer, botox och näsoperationer.

Svenska Erica Magnergård, bor och jobbar i Norge där hon är sajtchef över Familieprat.no. Hon är förvånad över resultaten.
- Med tanke på att Norge har en stark träningskultur är det överraskande att så många är positiva till skönhetsoperationer. Men samtidigt är det något som alla pratar om. Många här har opererat sig eller känner någon som har gjort det.

En annan skillnad man kan se är norska mammor är öppnare för sex på ovanliga ställen. I undersökningen föreslogs ställen som garaget, skogen, stranden, köksbordet, duschen, båten och på jobbet. I samtliga föreslagna fall var norska mammor mer positiva till sex än svenska mammor.

Den öppnare inställningen till sex är däremot Erica Magnergård inte förvånad över.
- Om man ska generalisera så är norskorna mer öppna över huvud taget. I Sverige handlar mycket om jobb, det är coolt att jobba mycket och sent. Här i Norge är man mer open minded. Man tar det lugnare och tar med familjen på tur på fjället.

Totalt svarade 1128 svenska mammor och 1049 norska mammor på undersökningen.


Om den svenska rapporten:
SverigeMamman 2012 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Nordic Market Research AB) på uppdrag av Familjeliv Media. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, mellan den 23 augusti och 2 september 2012. Urvalsramen för respondenterna är mammor med hemmaboende barn i åldern 17 år eller yngre. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 1 128 mammor i undersökningen.

I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, antal barn, barnens ålder, civilstånd, region och storlek på bostadsort.

Om den norska rapporten:
Norgemamman baseras på resultaten från enstatistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM; Research and Consulting AB, på uppdrag av Familjeliv Media. Undersökningen genomfördes online, via sk accesspanel, mellan den 22/3 och 2/4 2013. Urvalsramen för respondenterna är mammor med hemmaboende barn i åldern 18 år eller yngre. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen.
 
I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, mammans ålder, antal barn, barnens ålder, civilstånd, region och storlek på bostadsort.

För kommentarer och ytterligare information om Familjeliv, vänligen kontakta:
Ylva Hvarfner, VD Familjeliv Media
Telefon: 070 – 601 55 97, E-post: ylva.hvarfner@familjelivmedia.se

Erica Magnergård, Norge chef
Telefon: +47 920 50 262 , E-post: erica.magnergard@familieprat.no


Familjeliv är Sveriges i särklass största föräldrasajt med närmare 900 000 unika besökare på webben och i mobilen. Under en månad når Familjeliv nästan hälften av alla mammor i Sverige med barn som är mellan 0 och 6 år gamla (Orvesto 2012). Familjeliv har i två år i rad blivit utnämnd till Sveriges bästa community (Internet World).

Familjeliv ingår i Stampen Media Partner, ett affärsområde inom Stampen Media Group som är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Stampen omsätter drygt 5 miljarder kronor. www.stampen.com