Premiär för GP:s unika coronadokumentär

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2020 14:56 CEST

2020 såg ut att bli ett år som alla andra, men coronaviruset förändrade allt. I en stor dokumentärsatsning berättar nu Göteborgs-Posten historien om coronavåren genom sex personers liv. I ”Hundra dagar” får vi följa dem på deras resa genom pandemin, där det otänkbara blir verklighet och allt sätts på spel.

Stampen Media redovisar en vinst på 6 miljoner i andra kvartalet (-18)

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 07:29 CEST

Stampen Media gör en vinst (ebitda) på 6 miljoner i andra kvartalet. Det är en förbättring med 24 miljoner mot samma period 2019.

– Årets andra kvartal har varit starkt präglat av den mycket utmanande annonsmarknaden på grund av coronapandemin. April och maj visade stora intäktstapp medan vi såg en liten förbättring i juni. Samtidigt har vi haft en kraftig tillväxt i läsarintäkter och en stark distributionsaffär som kompenserar för en del av tappet, säger Johan Hansson, VD Stampen Media.

Att Stampen Media ändå förbättrar resultatet med 24 miljoner mot föregående år beror framför allt på tre faktorer:

 • Fortsatt kraftig ökning av läsarintäkterna med 11% tillväxt
 • Omstöpningen av distributionsverksamheten är nu fullt genomförd med vinst för VTD under hela kvartalet
 • God kostnadskontroll

– Det är glädjande att under rådande förhållanden kunna visa ett plusresultat och samtidigt en mycket klar förbättring mot föregående år. Jag är också stolt över att vi har tagit oss igenom kvartalet utan några arbetstidsförkortningar samt att vi har investerat i digitala säljutbildningar under denna period. Detta gör oss väl rustade att fortsatt komma igenom denna kris. Jag vill passa på att framföra ett stort tack till alla medarbetare i Stampen Media som har gjort och fortsätter att göra ett enastående jobb i dessa mycket speciella tider, avslutar Johan Hansson.

RESULTATUTVECKLING I STAMPEN MEDIA Q2 2020

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier,  utomhusreklam samt distribution. I koncernen ingår elva prenumererade morgontidningar: Göteborgs-Posten, TTELA, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, Lokaltidningen STO samt fyra gratistidningar: Varbergs-Posten, Lerums-Tidning, ST-tidningen och Alingsås Kuriren.
www.stampenmedia.se

Stampen Media gör en vinst (ebitda) på 6 miljoner i andra kvartalet. Det är en förbättring med 24 miljoner mot samma period 2019.

Läs vidare »

Ola Wahlström ny COO på Stampen Media

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2020 09:25 CEST

Stampen Media rekryterar Ola Wahlström till rollen som COO på Stampen Media.

Trots coronakrisen satsar Stampen Media på tillväxt och nyanställer

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 14:55 CEST

Stampen Media fortsätter att växa kraftigt och har nu elva prenumererade titlar. Under coronakrisen har alla redaktioner märkt en stigande efterfrågan på lokal journalistik.

För att möta denna efterfrågan förstärker Stampen Media prenumerationsaffären med att rekrytera tre Affärsansvariga Privatmarknad med särskilt fokus på verksamheten utanför Göteborg. De affärsanvariga kommer att få ansvar för att driva försäljning och lojaliserande åtgärder. Målet är att skapa en kraftig tillväxt i prenumeranter för samtliga titlar.

- Resursförstärkningen på våra titlar utanför Göteborg är naturligtvis mycket välkommet. Det är fantastiskt att Stampen Media fortsätter satsa på läsaraffären trots det tuffa läget i samhället. Lokal journalistik är viktigare än någonsin just nu, säger Pontus Roos, Mediehuschef Norr.

Stampen Medias största mediehus, Göteborgs-Posten har i år skapat en betydande tillväxt i antal prenumeranter. Nu är målet att övriga titlar ska följa efter.

-Det känns väldigt roligt att vi attraherar fler läsare och prenumeranter än på länge. Att vi nu stärker upp vår privatmarknad ger oss möjligheter att utveckla prenumerationsaffären ytterligare. Det är en viktig förutsättning för att vi blir den främsta nyhetsdestinationen i Västsverige, säger Gunilla Bakkenes Marknadsdirektör Stampen Media och fortsätter:

-När varsel och permitteringar präglar arbetsmarknaden går vi mot strömmen och satsar på att nyanställa.

Rekryteringsannonsen.

Kontaktperson:
Gunilla Bakkenes, Marknadsdirektör Stampen Media, telefon 0702-129215

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier,  utomhusreklam samt distribution. I koncernen ingår elva prenumererade morgontidningar: Göteborgs-Posten, TTELA, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, Lokaltidningen STO samt fem gratistidningar: Varbergs-Posten, Vänersborgaren, Lerums-Tidning, ST-tidningen och Alingsås Kuriren.
www.stampenmedia.se

Stampen Media fortsätter att växa kraftigt och har nu elva prenumererade titlar. Under coronakrisen har alla redaktioner märkt en stigande efterfrågan på lokal journalistik. För att möta denna efterfrågan förstärker Stampen Media prenumerationsaffären med att rekrytera tre affärsansvariga till Privatmarknad.

Läs vidare »

Göteborgs-Posten får tungt internationellt pris för coronainitiativ

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 10:34 CEST

I konkurrens med medier över hela världen har Göteborgs-Posten tilldelats ett av mediebranschens tyngsta priser av International News Media Association (INMA). I kategorin ”Bästa initiativet i respons till covid-19” vann Göteborgs-Posten med satsningen ”GP hjärta GBG”.

Göteborgs-Posten passerar 125 000 prenumeranter

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 10:37 CEST

Redan i maj passerade Göteborgs-Posten sitt årsmål på 125 000 prenumeranter, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Nu tar västkustens största tidning sikte på nästa mål. 

- Det är tydligt att läsare nu mer än någonsin tidigare söker efter kvalitativ journalistik. De här framgångarna gör att vi nu höjer våra årsmål för 2020 och sätter ett långsiktigt mål att nå 200 000 prenumeranter till 2025, säger Christofer Ahlqvist, Göteborgs-Postens chefredaktör.

Sedan i höstas har Göteborgs-Posten sett en kraftig ökning av både läsare och prenumeranter. Den trenden accelererande sedan rejält i samband med att Coronapandemin nådde Sverige.

- Förra våren inledde vi ett arbete med en ny redaktionell strategi som går ut på att vi ska lägga mer resurser på fördjupning och granskning i kombination på snabba nyheter. I höstas såg vi snabbt på siffrorna att den här riktningen var efterfrågad av våra läsare. Vår nya strategi gjorde också att vi stod väl förberedda när covid-19 slog till och förutom ett extremt intresse är det också väldigt glädjande med många positiva tillrop från våra läsare. 

I inledningen av maj passerade GP 125 000 prenumeranter, varav 42 procent var helt digitala, och inflödet av nya prenumeranter har sedan dess fortsatt vara högt. Även trafiken på GP.se har under inledningen av året överträffat förväntningarna stort vilket också haft en positiv effekt på de digitala annonsintäkterna. Efter den starka utvecklingen har GP höjt sitt långsiktiga mål och satsar nu på att nå 200 000 prenumeranter 2025.

- Vår strategi har varit att bli den självklara destinationen i regionen tack vare en högkvalitativ produkt. Den senaste tidens uppgång visar att vi är på rätt väg och prenumeranterna ökar mer nu än på flera årtionden, säger Emanuel Viklund, mediehuschef på Göteborgs-Posten.

De senaste tre åren har GP konsekvent investerat i journalistiken och anställt fler än 30 journalister. Tidningen vann Guldspaden 2019 och har i år som enda tidning nominerats två gånger i samma klass.

- Bra journalistisk bevakning är viktigt för samhället och den enda vägen för att skapa en livskraftig och oberoende dagstidning framåt. I takt med att prenumeranterna fortsätter öka vill vi fortsätta att satsa på vårt innehåll och anställa fler journalister så att vi möter våra läsares behov, säger Christofer Ahlqvist.

Kontaktpersoner:  

Christofer Ahlqvist, chefredaktör GP, 0705 624 106
Emanuel Viklund, mediehuschef GP, 0723 596 737

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier, utomhusreklam samt distribution. I koncernen ingår elva prenumererade morgontidningar: Göteborgs-Posten, TTELA, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, Lokaltidningen STO samt fem gratistidningar: Varbergs-Posten, Vänersborgaren, Lerums Tidning, ST-tidningen och Alingsås Kuriren.
www.stampenmedia.se

Redan i maj passerade Göteborgs-Posten sitt årsmål på 125 000 prenumeranter, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Nu tar västkustens största tidning sikte på nästa mål.

Läs vidare »

Stampen Media rekryterar ny CFO från Lynk & Co

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 08:31 CEST

Stampen Media rekryterar Linda Stiernstrand till rollen som CFO på Stampen Media.

Stampen Media förbättrar resultatet med 15 miljoner trots effekterna av covid-19

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 15:07 CEST

Stampen Media gör en vinst på 3 miljoner första kvartalet i år. Det är en förbättring med 15 miljoner mot samma period 2019.

- Det är glädjande att kunna presentera ett så här bra resultat utifrån den situation vi befinner oss i och som även påverkar vår bransch mycket. Vår mycket starka start på året gjorde oss rustade för den nedgång som slog till med full kraft i mitten av mars, säger Johan Hansson, koncernchef för Stampen Media.

Det är framför allt tre faktorer som ligger bakom detta resultat:

 • Kraftigt ökade läsarintäkter med 9% tillväxt
 • Stark tillväxt i digitala annonsintäkter med 21% ökning mot föregående år
 • Stampen Media skördar nu frukterna av det stora omställningsarbete som gjordes inom distributionen förra året där VTD visar vinst varje månad i första kvartalet

  Coronapandemin påverkar hela samhället och självklart även Stampen Media med kraftigt fallande annonsintäkter i print som kommer att påverka resultatet under andra kvartalet.

- Vårt ansvar som lokal och regional nyhetsförmedlare kan inte nog poängteras i dessa tider. Vilket vi också ser på trafiken på våra sajter och på våra läsarsiffror. Jag är stolt över det otroligt fina arbete som görs på våra redaktioner och i övriga delar av vår verksamhet varje dag. Jag är också stolt över att vi till dags datum är fullt bemannade och inte har permitterat. Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att värna vårt viktiga journalistiska samhällsuppdrag som västkustens största nyhetsförmedlare, säger Johan Hansson.

RESULTATUTVECKLING I STAMPEN MEDIA Q1 2020

Stampen Media levererar ett första kvartal med en EBITDA på 3 (-12) MSEK. Huvudorsakerna till resultatutvecklingen är ökning i digitala prenumerationer och digitala annonsintäkter i kombination med omstruktureringsarbetet i distributionsverksamheten.

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier, utomhusreklam samt distribution. I koncernen ingår elva prenumererade morgontidningar: Göteborgs-Posten, TTELA, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, Lokaltidningen STO samt fem gratistidningar: VarbergsPosten, Vänersborgaren, Lerums-Tidning, ST-tidningen och Alingsås Kuriren.
www.stampenmedia.se

Stampen Media gör en vinst på 3 miljoner första kvartalet i år. Det är en förbättring med 15 miljoner mot samma period 2019.

Läs vidare »

TTELA Dokumentär släpper ny granskningspodd – om Kronanattacken i Trollhättan

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 08:00 CEST

I oktober 2015 mördades tre personer i det brutala skoldådet på skolan Kronan i Trollhättan. Maskerad tog den svärdbeväpnade mannen sig in i en skola full med barn och skolpersonal. Nu släpper TTELA Dokumentär en ny granskningspodd om Kronanattacken.

Göteborgs-Posten startar Partilleredaktion

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 08:01 CET

Nu utökar Göteborgs-Posten sin bevakning av kranskommunerna genom att starta en lokalredaktion för Partille. – Kommunen är i dag underbevakad och med den här satsningen kommer Partilleborna att kunna följa både små och stora händelser i sitt närområde, säger Christofer Ahlqvist, chefredaktör på Göteborgs-Posten.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Stampen Media
 • ancdnaae.wjqikdzinkcg@eystxwamespeevn.jxcowcmks
 • 031-62 43 70

Om Stampen Media

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier, utomhusreklam samt distribution. I koncernen ingår elva prenumererade morgontidningar: Göteborgs-Posten, TTELA, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, Lokaltidningen STO samt fyra gratistidningar: Varbergs-Posten, Lerums-Tidning, ST-tidningen och Alingsås Kuriren.

Adress

 • Stampen Media
 • Polhemsplatsen 5
 • 405 02 Göteborg
 • Vår hemsida