Följ Stampen Media

Stampen når fler svenskar än någonsin under ekonomiskt tufft år

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 10:00 CET

Med facit i hand blev 2012 ett tufft år. Konjunktur och neddragningar överskuggade det faktum att Stampens varumärken engagerade fler svenskar än någonsin. Totalt är det 4 miljoner människor som varje vecka utnyttjar Stampens olika medier i sin vardag.

Koncernens totala intäkter uppgick till MSEK 5 391 (5 603). Vid årets slut uppgick rörelseresultatet till MSEK 87. En rad åtgärdsprogram genomfördes inom koncernen för att sänka kostnadsnivåerna vilket till stora delar kommer att få full effekt 2013.

Den konjunkturella osäkerheten påverkade annonsmarknaden negativt och särskilt utsatta var tidningsverksamheterna. Segmentet gratistidningar hade dock en stabilare utveckling.

Satsningen på den digitala utvecklingen och på förvärv inom tillväxtmedier fortsätter. Koncernens digitala intäkter ökade med MSEK 157. Stampen Media Partner ökade sin omsättning med MSEK 227 och förväntas under 2013 omsätta MSEK 700.

V-TAB har fortsatt att omstrukturera den nordiska tryckerimarknaden och genom koncentration av verksamheten och nyinvestering i en tryckeripress för heatset stärker man sin position ytterligare.

– Vid årets slut tillträdde jag som koncernchef och under 2013 kommer Stampen att öka fokus på den
gemensamma strategiska agenda, kombinerat med lokal handlingskraft. Vi kommer att arbeta närmare varandra för att tillsammans nå en högre lönsamhet och öka utvecklingstakten i de delar av branschen där vi är en av de drivande aktörerna, säger Pelle Mattisson, VD och koncernchef Stampen.För ytterligare information, kontakta:

Pelle Mattisson, VD och koncernchef Stampen
Mobil: +46 (0) 70 580 06 57

 
Ann Flyning Kommunikationschef, Stampen
Tel: +46 (0)31 62 43 51 Mobil: +46 (0)70 512 01 12


Stampen-gruppen är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Stampen omsätter närmare 6 miljarder kronor. www.stampen.com

Bifogade filer

PDF-dokument