Följ Stampen Media

Stampen Media Partner förvärvar OTW

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 09:00 CEST

Stampen Media Partner fortsätter att expandera och förvärvar OTW, en komplett redaktionell partner med webb, tidningar och tv i fokus. Säljare är Forma Publishing Group som ägs av Hakon Invest.

OTW grundades 1996 och består idag av bolagen OTW Communication, OTW Television och Susamuru Oy, med över hundratalet medarbetare. Varje år producerar OTW löpande drygt 40 tidningstitlar, flera hundra timmar television och en mängd digital media, framför allt inom webb och webb-tv. 2011 omsatte bolaget ca 230 mkr med ett gott resultat. Bland uppdragsgivarna återfinns flera av Sveriges större företag såsom ICA, H&M, VING, TV4, IKEA och MTG TV.

– Med OTW når Stampen Media Partner en ledande position inom redaktionell kommunikation i Norden. Vi är imponerade över bolagets förmåga att med hög professionalism och nytänkande kommunikationslösningar driva utvecklingen av företags egna kanaler, säger Pelle Mattisson, VD och affärsområdeschef Stampen Media Partner.

– Att få en hemvist i en av Sveriges ledande mediekoncerner är ett viktigt steg i OTWs strategiska utveckling. Med Stampen i ryggen kan OTW spänna musklerna och erbjuda både gamla och nya kunder ett ännu starkare och bättre erbjudande, säger Anders Knave, VD på OTW.

– Vi har i Stampen funnit en bra ägare till OTW. Vi är nöjda med affären”, säger Stein Petter Ski, Chef Investeringar och Portföljbolag på Hakon Invest. 

Stampen Media Partner köper 100 % av aktierna i OTW och tillträder bolaget 1 juni. Inom Stampen Media Partner blir OTW ett fristående verksamhetsområde som tillsammans med Stampens övriga verksamheter kommer att ha resurser och kompetens att ta marknadsandelar både på den svenska och nordiska marknaden.

Affärsområdet Stampen Media Partner driver koncernens utveckling inom områdena Lifestyle Media, Mobile Media, Experience Media, Outdoor Media och Editorial Media. Stampen Media Partner omsätter 0,5 miljarder kronor med 280 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA, Polen och Kina.

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och annonsfinansierade lokaltidningar. Stampen omsätter närmare 6 miljarder kronor. www.stampen.com