Gå direkt till innehåll
Stampen Media Group - Året i korthet 2014

Pressmeddelande -

Stampen Media Group - Året i korthet 2014

Martin Alsander VD och koncernchef:
"Vi står nu rustade för framtiden"

När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi upp målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt halvera bankskulden. Alla anställda inom koncernen har på ett fantastiskt sätt bidragit till att vi nu kan konstatera att vi lyckades med uppdraget. Belöningen är att vi nu är bättre rustade än tidigare att möta marknadens nya förutsättningar.

2014 karaktäriseras av en snabb anpassning av kostnader och verksamhet för att kunna möta ett tuffare ekonomiskt läge, där annonsintäkter i våra traditionella kanaler minskar till följd av medias digitalisering. Fokus har primärt varit omställning till skillnad från utveckling. Att kraftigt minska skuldsättningen under året har varit ett viktigt mål för att skapa handlingsfrihet och utrymme för framtida investeringar. Kassaflöden från verksamheten och försäljningar har uteslutande använts till att amortera ner vår bankskuld.

För att anpassa koncernen till nya förutsättningar rekryterades en ny styrelse med stark kompetens inom den finansiella sektorn. Samtidigt gjordes stora förändringar i ledningsgruppen som minskade i storlek samtidigt som nya kompetenser, Claes Jonson och Johanna Öberg, rekryterades.

Arbetet med att renodla och förenkla koncernstrukturen och koncentrera ägandet inleddes under året och antal legala enheter minskades kraftigt. Förhandlingarna kring uppdelning av Liberala Tidningar är ett led i detta arbete med målet att få en bättre balans mellan media och industriell verksamhet.

Vårt industriella ben med tryck och distribution ökar i betydelse och vi ser stora möjligheter inom tryckeriverksamheten, där vi har starka positioner inom flertalet segment. För att hitta nya affärsmöjligheter genomfördes flera åtgärder under året som syftade till att föra V-TAB och VTD närmare varandra. Peder Schumacher utsågs till gemensam VD för båda bolagen och kunderbjudanden togs fram som erbjuder paketerade tryck- och distributionstjänster. Arbetet med att identifiera synergier mellan bolagen fortsätter under 2015.

Vår medieaffär förbättrar sitt operativa resultat trots vikande annonsintäkter i print. Effektiva rationaliseringar har skapat en sundare kostnadsbas samtidigt som vi börjar hitta en tydligare linje i vår digitala affär. Samarbetet mellan Stampen Media Partner och våra tidningsverksamheter inleddes under 2014 med målet att under 2015 tillsammans utveckla nya intäkter som bygger på våra tidningars starka lokala positioner, deras trovärdighet och engagerande innehåll.

Stampens huvudkontor genomgick en stor förändring, där antalet tjänster halverades från 80 till 40 under året. Syftet var att skapa en mindre men effektivare enhet som primärt kommer att fokusera på koncernens gemensamma strategi, finansiering och ekonomi. Övriga tjänster som huvudkontoret tidigare tillhandahållit har tagits över av affärsområdena, där de anpassats efter behov.

Förändringarna och åtgärderna som genomfördes 2014 har gett oss en ökad lönsamhet och en sundare balansräkning. Arbetet fortsätter med full kraft under 2015, men vi kommer nu att kunna lägga mer fokus på utveckling och nya satsningar som ska bära koncernens långsiktiga lönsamhet.

Bifogad hittar du Året i korthet 2014

För ytterligare information, kontakta:
Martin Alsander, VD och koncernchef Stampen Media Group,
+46 31 62 43 70, +46 70 924 20 34
Anna Norlander, Kommunikationsansvarig Stampen Media Group
+46 10 480 62 23, +46 76 114 11 23

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Wiking

Anna Wiking

Presskontakt Presskontakt Stampen Media 031-62 43 70