Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stampen Local Media trimmar organisationen

Nya arbetsprocesser, gemensamt systemstöd och effektivare produktion kommer att kräva en mindre organisation. Redan effektuerade, och nu ytterligare presenterade förändringar kommer att leda till 100 färre tjänster inom ett år i Stampen Local Media.

Organisationen kommer att minska med närmare 100 tjänster inom ett år, varav den största bemanningsminskningen kommer att ske inom det redaktionella området med cirka 60 tjänster.

Merparten av tjänsterna är definierade och förhandlingar är påbörjade, och till viss del redan genomförda. Omställningen kommer att ske med avgångserbjudande och naturliga avgångar som inte återbesätts – men företaget utesluter inte uppsägningar.

- Det är helt nödvändigt för oss att anpassa organisationen efter marknadens utveckling och samtidigt ta tillvara på de möjligheter till samverkan och standardisering som finns inom bolaget, säger Lena Larsson, vd för Stampen Local Media.

Till hösten lanseras omgjorda tidningar där man fullt ut tar till vara de redaktionella samordningsmöjligheter som finns mellan de prenumererade morgontidningarna inom Stampen Local Media.

- Vi verkar i en sammanhållen och stark region med prenumererade och gratisdistribuerade tidningar längs hela västkusten. Tillsammans med våra digitala kanaler ser vi både utvecklingsmöjligheter och möjligheter till synergier för våra titlar. Vi startar med de prenumererade tidningarna, fortsätter Lena Larsson.

- Till hösten siktar vi på en större omgörning av våra papperstidningar som bygger på en del med lokalt innehåll och en del med i huvudsak gemensamt innehåll. Angelägen och vass lokal journalistik i kombination med relevant och efterfrågat innehåll som fungerar lika bra i Uddevalla som Halmstad eller Göteborg, säger Cecilia Krönlein, övergripande redaktionell chef i Stampen Local Media och chefredaktör på Göteborgs-Posten.
- Hur vi bäst organiserar oss som en följd av detta skiljer sig från i dag. Det kräver nya rutiner och arbetssätt, men framför allt går det åt mindre resurser.


För mer information kontakta:
Lena Larsson, vd Stampen Local Media, 070-529 43 99
Cecilia Krönlein, redaktionell chef Stampen Local Media, 070-562 42 58
Johanna Niklasson, kommunikationschef Stampen Local Media, 073-250 09 41


Ämnen

Kategorier


Stampen Local Media består av sex dagstidningar och nio gratistidningar, alla med hemvist på västkusten. Dagstidningarna når tillsammans en miljon läsare varje dag: Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Hallands Nyheter, Hallandsposten och TTELA. De gratistidningar som ingår i Stampen Local Media är organiserade i dotterbolaget Gratistidningar i Väst AB. Stampen Local Media är ett affärsområde i Stampen Media Group. www.stampen.com


Kontakter

Anna Wiking

Anna Wiking

Presskontakt Presskontakt Stampen Media 031-62 43 70