Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stampen-gruppen visar positiv utveckling

2011 innebar en positiv utveckling för Stampen-gruppen, om än i hård konkurrens. Stampens intäkter ökade med 7,8 procent till MSEK 5 603. Koncernens rörelseresultat uppgick till MSEK 420 där omstruktureringskostnader om MSEK -58 och engångsposter om MSEK 201 ingick. Tidningsverksamheten uppvisade en fortsatt positiv utveckling och annonsintäkterna ökade med MSEK 88.

Tillväxten i de digitala plattformarna var under året fortsatt god såväl när det gäller publik som när det gäller intäkter. Också området gratistidningar fortsatte gå bra för Stampen, med en lyckad satsning på västkusten under 2011 som en väsentlig del.
 
Tidningsverksamheternas annonsintäkter ökade med MSEK 88 (4,8 procent) där i stort sett samtliga marknader har utvecklats positivt. Under andra halvåret har dock annonsutvecklingen mattats av.
 
Stampen-gruppens satsningar på digital utveckling visade snabb och stark tillväxt också under den tidsperiod när printkonjunkturen vek nedåt. Inte minst gäller detta för den mobila tillväxten.
 
Stampen Media Partner fortsatte att växa, med förvärv och internationell expansion. Mktmedia har under året vidgat nätverket runt de gemensamma utvecklingsprojekten och plattformarna. Genom den gemensamma mobilplattformen Tulo har samarbeten etablerats i flera länder.
 
V-TAB satsar på tryck av magasin med ny press i Vimmerby vilken beräknas producera magasin till marknaden under första kvartalet 2012. Ett omfattande resultatförbättringsprogram genomförs under 2012 vilket bl.a. omfattar nedläggning av tre anläggningar under 2012.
 
Gratistidningsområdet har blivit en stark del av Stampens verksamhet. Som en del av tillväxtstrategin startade Mediebolaget Västkusten en ny grupp gratistidningar under 2011.  Hjärtat i gratistidningsverksamheten i Stampen, GISAB, fortsatte leverera och förstärkte sin position på den viktiga Stockholmsmarknaden.
 
– Den sena höstens tuffa konjunkturutveckling för de betalda morgontidningarna underströk vikten av det pågående omställningsarbetet. Att vi trots sjunkande betald upplaga klarar att visa en ökning av upplageintäkten visar att det fortfarande finns en djup betalningsvilja för nära och angelägna lokala nyhetsförmedlare. Nu är vår stora utmaning att skapa nyttor som möter samma betalningsvilja när våra lokala varumärken växer i andra kanaler, säger Tomas Brunegård, VD och koncernchef Stampen-gruppen.


För ytterligare information, kontakta:
Ann Flyning Kommunikationschef, Stampen AB
Tel: +46 (0)31 62 43 51 Mobil: +46 (0)70 512 01 12

Ämnen

Kategorier


Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter närmare 6 miljarder kronor. www.stampen.com

Kontakter

Anna Wiking

Anna Wiking

Presskontakt Presskontakt Stampen Media 031-62 43 70