Följ Stampen Media

Stampen-gruppen fortsätter att växa

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2011 15:48 CEST

Stampens intäkter ökade med 6,1 procent till 2 713 miljoner första halvåret 2011. Koncernens resultat uppgår till 114 miljoner, där omstruktureringskostnader om 17 miljoner ingår. Tidningsverksamheten uppvisar en fortsatt positiv utveckling och annonsintäkterna ökade med 9,2 procent. Första halvåret 2011 visar även på en stabil tillväxt på nätet och i mobilen. Stampen har fortsatt den strategiska satsningen på hemdistribuerade lokaltidningar.

Totalt visar koncernens tidningar positiva resultat och upplage-, digitala och annonsintäkter har stigit jämfört med tidigare år. Tidningsverksamheten visar upp ett första halvår där alla kanaler, utom papperstidningen, ökar i läsar- och besökarantal. Totalt sett når Stampens tidningsverksamhet fler läsare än någonsin.

2010, med fokus första halvåret 2011, inleddes ett arbete att ta betalt för redaktionellt material på nätet.

Stampen Media Partner, koncernens bolag inom tillväxtmedier, har under det första halvåret fortsatt internationaliseras med etablering av Mobiento i USA. I Polen har webbplatsen Familie.pl blivit utsedd till bästa webbplats i sin kategori.

V-TAB fortsätter växa trots minskande efterfrågan under året. Tillväxt och marknadsledande position är strategin för tryckeriverksamheten, och det är ett imponerande kostnadsreduceringsarbete som genomförts och kommer att genomföras för att säkra lönsamhet och stark marknadsposition.

- Det är glädjande att de stabila leveranserna som är nödvändiga för den förändring vi genomgår fortsätter. Första halvåret har visat på tillväxt och positiva resultat men vi måste fortsatt se över kostnader och arbeta för ökad lönsamhet, säger Tomas Brunegård, VD och koncernchef Stampen-gruppen.

För ytterligare information, kontakta:
Ann Flyning Kommunikationschef, Stampen AB
Tel: +46 (0)31 62 43 51 Mobil: +46 (0)70 512 01 12

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com

Bifogade filer

PDF-dokument