Följ Stampen Media

Pelle Mattisson ny VD i Stampen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 10:46 CEST

Pelle Mattisson tillträder den 1 januari 2013 som ny VD i Stampen AB och koncernchef i Stampen-gruppen. Idag är han VD för Stampen Media Partner.

Stampen Media Partner har sedan 2007, under Pelle Mattissons ledning, utvecklats till en verksamhet med 400 medarbetare och en omsättning på cirka 700 miljoner kronor. I denna företagsgrupp ingår ett 20-tal bolag, varav OTW, som förvärvades våren 2012, är det största.

Rätt kompetens och erfarenhet
Stampens styrelseordförande Lennart Hörling kommenterar rekryteringen.
- Stampen-gruppen har haft en imponerande expansiv utveckling under de senaste åren. Med denna expansion har vi också attraherat många nya kompetenta medarbetare. En av dem är Pelle Mattisson. Han har som VD framgångsrikt byggt upp Stampen Media Partner till en allt mer central del av Stampen-gruppen.
- Genom Stampens koncernledning har han också erfarenhet och stor förståelse för de utmaningar tidningsrörelserna, och inte minst tryckeriverksamheterna inom V-TAB, står inför.

Beslutet att utse Pelle Mattisson till ny VD fattades vid ett extra styrelsesammanträde i Stampen idag. Sedvanliga MBL-förhandlingar har avslutats.

- Kraften i Stampen-gruppen ligger i att vi fortsätter att utvecklas och växa enligt vår plan. Stampen är ett lagbygge där vi tillsammans skapar framtiden inom ett flertal områden i mediebranschen. Jag ser fram emot att som VD och koncernchef få leda det arbetet, säger Pelle Mattisson.

Pelle Mattisson (f. 1972) är civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola och har även Executive Education från Harvard Business School och IMD. Han inledde sitt yrkesliv på MTG och innan han började på Stampen Media Partner 2007 arbetade han elva år i olika roller såsom strategikonsult (Accenture), vd (Internetkonsulten Adera Stockholm), riskkapitalist (Antfactory London) och partner (Cordial Business Advisers).

Pelle är bosatt i Torslanda utanför Göteborg tillsammans med sin familj.

Ny styrelseordförande i Stampen maj 2013
Stampens nuvarande ordförande Lennart Hörling fyller 70 år 2013 och lämnar då posten som styrelseordförande.

Stampen-gruppens nuvarande chef Tomas Brunegård lämnar efter sjutton år posten som VD i Stampen AB och koncernchef i Stampen-gruppen den sista december i år.

En överenskommelse har träffats med Stampens huvudägare och vice ordförande i Stampens styrelse, Peter Hjörne, att Tomas Brunegård vid årsstämman 2013 skall utses till ordförande i Stampen AB. Tomas Brunegård kandiderar också till posten som ordförande i organisationen World Association of Newspapers.
- Jag känner stor tillfredsställelse med att vi inom våra egna led har kunnat finna en ny koncernchef med bred erfarenhet. Det är också viktigt att vi även framöver kan ta tillvara Tomas Brunegårds kompetens som arbetande styrelseordförande i Stampen, säger Peter Hjörne.

Tomas Brunegård kommenterar sin framtida roll som styrelseordförande och samarbetet med den tillträdande Vd:n.
- I Stampens framtida utveckling är internationalisering central. Det är inom detta område jag vill lägga mer av min kraft framåt. Först skall jag avsluta mitt uppdrag som VD och lämna över till Pelle Mattisson. Med den utveckling vår bransch ser under 2012 är kraven större än på länge. Pelle Mattisson har den kompetens och erfarenhet som krävs.

Rekrytering av ny VD i Stampen Media Partner
Rekrytering av efterträdare till Pelle Mattisson som VD för Stampen Media Partner kommer att inledas direkt efter sommaren.
        

Lennart Hörling, 0510-897 01 alt. 0705-8970 01
Pelle Mattisson, 031-62 48 14 alt. 0705-80 06 57

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och annonsfinansierade lokaltidningar. Stampen omsätter närmare 6 miljarder kronor. www.stampen.com