Följ Stampen Media

Kommentar till uppgifter i branschtidning

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 23:52 CET

Branschtidningen Resumé skriver i en artikel att Stampens öde vilar i Högsta Domstolens händer och hänvisar till den kommande domen kring tryckerimomsen. Den tolkningen stämmer inte – för att vara på säkra sidan har Stampen redan tagit höjd i balansräkningen oavsett utfall i processen.

- Vi och hela branschen har drabbats av den oklarhet som länge funnits i momsfrågan och vi ser fram emot ett klargörande från högsta domstolen, säger Hampus Knutsson, kommunikationschef för Stampen.

Som det framgår i artikeln pågår ett arbete för att i framtiden komma ur den kostsamma lånestruktur som vi har idag, men det finns inget akut behov eller någon skarp deadline för en sådan process.

När det gäller det ekonomiska läget i koncernen är Stampen finansiellt starkare nu än på mycket länge. Verksamheten visar ett positivt operativt resultat och när böckerna stänger för 2015 är målet att kunna leverera vinst på nedersta raden. 

För mer information kontakta:

Hampus Knutsson
Kommunikationschef Stampen
070-811 98 04

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com