Följ Stampen Media

Hjärtrapporten granskar hjärthälsoläget i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2012 12:27 CEST


Den 11 september släpper Hjärt-Lungfonden sin stora årliga Hjärtrapport. Den 52-sidiga rapporten sammanställer den senaste statistiken om hjärthälsoläget i Sverige, granskar sjukvårdens effektivitet vid omhändertagandet av hjärtsjuka samt beskriver några av de viktigaste forskningsframstegen på området under det senaste året.

˗ Vi vill med Hjärtrapporten uppmärksamma den största folksjukdomen i Sverige. Bland annat vill vi ge en bild av hur det ser ut inom vård och forskning och peka på möjligheter och utmaningar som finns för att göra livet bättre för alla som drabbas av hjärtsjukdom, säger Ulrica Klettner, kommunikationschef på Hjärt-Lungfonden.

Hjärtrapporten produceras för femte året av Appelberg. Det är Appelbergs medarbetare som i nära och kontinuerligt samarbete med Hjärt-Lungfonden projektleder rapporten samt gör research, skriver texter, gör grafer och formger produkten.

˗ Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att borra ner sig i ett så angeläget ämne och under ett helt år samla material, säger Karin Strand, projektledare för Hjärtrapporten hos Appelberg.
˗ En nyhet i årets Hjärtrapport är ett nytt kvalitetsindex som speglar hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, från det akuta omhändertagandet till att förebygga återinsjuknande.

˗ Det är både roligt och hedrande för Appelberg att varje år få förtroendet att producera inte bara tidningar och skrifter för Hjärt-Lungfonden, utan även den stora årliga Hjärtrapporten, säger Appelbergs vd Calle Ericsson.
˗ Vårt samarbete har nu pågått i mer än tio år, vilket starkt bidragit till att vi kunnat bygga upp den medicinska journalistkompetens som krävs för den här typen av uppdrag.

Hjärtrapporten går att beställa via Hjärt-Lungfondens webbsida www.hjart-lungfonden.se


För mer information, kontakta:
Calle Ericsson, vd för Appelberg
calle.ericsson@appelberg.com
tel 08-406 54 27

Appelberg Publishing Group är Sveriges ledande företag inom redaktionell kommunikation. Varje år tar Appelberg fram hundratals tidningar, webbplatser, filmer, appar och nyhetsbrev till våra kunder. Ett 70-tal strategikonsulter, redaktörer, webbspecialister, formgivare och språkexperter samt flera hundra frilansare i hela världen arbetar för oss. www.appelberg.com

Stampen-gruppen är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Stampen omsätter närmare 6 miljarder kronor. www.stampen.com