Följ Stampen Media

VLT nytt dotterbolag i Stampen-gruppen

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2007 08:50 CET

Stampen har träffat avtal om förvärv av Länsförsäkringar Bergslagens aktier i VLT:s moderbolag Mediaintressenter. Därmed blir VLT ett dotterbolag inom den växande Stampen-gruppen.

- Avtalet med Länsförsäkringar Bergslagen innebär att vi nu kan fortsätta vårt strukturarbete med full kraft. Vi stärker ytterligare möjligheterna att bibehålla och utveckla en press med stark lokal förankring, säger Tomas Brunegård, koncernchef i Stampen-gruppen.

Länsförsäkringar Bergslagen har varit delägare i VLT AB sedan bolaget börsnoterades 1985, till en början direkt och sedan 2004 indirekt genom Mediaintressenter.

Stampen kompetent ägare

- Stampen är en kompentent ägare, som kan fortsätta att driva en positiv utveckling för VLT, säger Jan Karlsson, VD för Länsförsäkringar Bergslagen.

Lennart Hörling, VD i Lidköpingspress AB, som representerar 49 procent av aktierna i Morgonpress Invest, välkomnar affären:

- Vi har tillsammans med Stampen tagit en aktiv roll i strukturarbetet och ser med tillförsikt fram emot den vidare utvecklingen.

Konsekvent strategi

2004 bildades Mediaintressenter för att förvärva aktiemajoriteten i VLT AB. Bakom bolaget står majoriteten av ägarfamiljen Pers (35,8 procent) tillsammans med Stampen (21,1 procent), Morgonpress Invest (21,1 procent) och Länsförsäkringar Bergslagen (22 procent). Avsikten var bland annat att med tidningarna i VLT-gruppen strukturera om marknaden för svensk lokalmedia.

Denna strategi följdes sedan upp 2005 genom förvärvet av Centerpartiets tidnings- och tryckeriverksamhet, där Stampen, VLT och Mittmedia agerade gemensamt.

En följd av detta förvärv blev att en av Nordens största tryckerikoncerner, V-TAB, bildades.

Genom aktieförvärvet får Stampen-gruppen en klar majoritet i Mediaintressenter och därmed blir VLT AB ett dotterbolag i Stampen-gruppen.

Mediaintressenter ökar i VLT

Mediaintressenter har i början av 2007 stärkt sin position genom förvärv av Gota Medias innehav på 1,75 procent till drygt 60 procent av kapitalet och drygt 53 procent av rösterna i VLT AB.


För ytterligare information kontakta:
Tomas Brunegård, koncernchef Stampen-gruppen
Tel: 0705-62 44 00

Jan Karlsson, VD Länsförsäkringar Bergslagen
Tel: 0739-200120

Lennart Hörling, VD Lidköpingspress AB
Tel: 0705-897001


Stampen AB är moderbolag i en företagsgrupp som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag. Stampen har också ägarintressen i andra medieorienterade verksamheter som radiostationer, webbplatser och nyhetsbyråer. Stampen-gruppen med delägda bolag omsätter 5 miljarder kronor och sysselsätter 7.000 personer. Göteborgs- Posten och V-TAB, en av Nordens största tryckerikoncerner, ingår i Stampen-gruppen.