Följ Stampen Media

Stampens rekonstruktionsplan presenteras

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2016 08:00 CEST

Med start måndag 20 juni kommer preliminära rekonstruktionsplaner presenteras på borgenärssammanträden. Ackordsuppgörelser med fordringsägarna om skuldnedskrivning kommer att krävas liksom långsiktigt avtal med kreditgivare. Då skapas också förutsättningar för ägarbreddning och nytt kapital som kan stärka den finansiella tryggheten i framtiden. Rekonstruktör Christian Andersch bedömer att förutsättningarna att lyckas med rekonstruktionerna är goda.

Måndagen den 23 maj lämnade mediekoncernen Stampen in ansökan om företagsrekonstruktion för 16 av koncernbolagen vid sju olika tingsrätter. Verksamheterna går med vinst efter ett stort förändringsarbete under de senaste åren, men skuldsättningen som skapats historiskt är för hög. Målet med rekonstruktionen är en nystart som tryggar journalistiken, jobben och verksamheterna på lång sikt.

För ett av bolagen har redan ansökan om utträde ur rekonstruktion lämnats in. Det handlar om Modern Women Media AB som under tiden som företagsrekonstruktionen pågått genomfört nödvändiga besparingsåtgärder och kommit tillrätta med sin balansräkning. Därmed har syftet med rekonstruktionen uppnåtts och den statliga lönegarantin för de anställda kommer att återbetalas.

Rekonstruktörens besked är att rekonstruktionen i övriga bolag bör fortsätta. I de preliminära rekonstruktionsplanerna föreslås följande åtgärder:

  • Träffa en ackordsuppgörelse med fordringsägarna.
  • Träffa nya avtal med kreditgivare avseende långfristiga skulder.
  • På sikt bredda ägandet för att ge koncernen ett framtida tillräckligt rörelsekapital och ekonomisk stabilitet.

Målsättningen är att skicka ut ackordserbjudande för de aktuella bolagen till fordringsägarna i slutet av juni. Därefter får fordringsägarna tid att ta ställning till förslaget. Rekonstruktörens bedömning är att ackordsförhandlingar kan hållas i början av september 2016.

Efter rekonstruktionens avslutande bedöms Stampenkoncernens förutsättningar att kunna attrahera nytt kapital till koncernen som mycket goda.

Som ett led i Stampens övergripande plan att minska skuldsättning har ledningen beslutat att avyttra ett av koncernens bolag. Processen har pågått under en längre tid och försäljningen kommer att möjliggöra ytterligare amortering av banklån och en minskning av de finansiella kostnaderna. Strategin är att fortsätta äga och utveckla övriga verksamheter.

Stampen har även för avsikt att avveckla bolag inom koncernen som idag saknar rörelsedrivande verksamheter och anställda. Därmed förenklas koncernstrukturen ytterligare, när antalet legala enheter minskar. Först ut blir V-TAB Örebro AB som inte har någon rörelse sedan Örebroverksamheten flyttades till andra anläggningar 2015. Det bolaget kommer att avvecklas genom konkurs. Med denna åtgärd har koncernen 38 bolag, att jämföras med ingången av 2013 då antalet legala enheter var 85.

  • Arbetet med att rekonstruera koncernens balansräkning följer vår övergripande plan. Idag presenterar vi viktiga delmoment för att stärka den finansiella ställningen och fler åtgärder kommer framöver. Vi fortsätter dialogen med potentiella investerare under sommaren för att få in nytt kapital och en bredare ägarstruktur, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

För mer information, kontakta:

Christian Andersch, rekonstruktör från Rosengrens Advokatbyrå 031-701 20 08 christian.andersch@rosenlaw.se

Martin Alsander nås via Hampus Knutsson, kommunikationschef Stampen 070-811 98 04 hampus.knutsson@stampen.com

Preliminära rekonstruktionsplaner för samtliga bolag publiceras på Rosengrens Advokatbyrås hemsida.

Mediekoncernen Stampen med huvudkontor i Göteborg är en av Sveriges största ägare av dagstidningar, gratistidningar, tryckerier, distributionsbolag och digitala mötesplatser. Koncernen hade en omsättning om ca 3,3 mdr kronor år 2015 och drygt 3000 medarbetare. Koncernen har två affärsområden, Stampen Media och Stampen Tryck & Distribution. Affärsområdet Media utgörs av bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Bland medierna finns varumärken som Göteborgs-Posten, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Falkenbergsposten, Varbergsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, TTELA och Vänersborgaren. Vid sidan av tidningsutgivning ingår bolagen OTW, Minnesota Communication, Wallstreet Media och Modern Women Media i affärsområdet. Tillsammans skapar Stampen Media innehåll som varje dag når omkring två miljoner människor på nätet, i tidningar och TV.

Affärsområdet Tryck & Distribution utgörs av Sveriges ledande tryckerikoncern V-TAB samt det regionala distributionsbolaget VTD. V-TAB trycker dagstidningar, tidskrifter, magasin, direktreklam och andra trycksaker, som företagstidningar, medarbetartidningar, skyltar och kataloger. Bland kunderna finns några av de stora tidningsutgivarna i Sverige. VTD är ett distributionsbolag verksamt i Västsverige med kapacitet att leverera tidningar och andra produkter till de flesta hushåll inom regionen. Vid sidan av traditionell tidningsutbärning, utgör andra intäkter såsom post, e-handel och direktreklam viktiga och växande intäkter för VTD.

Bifogade filer

PDF-dokument