Följ Stampen Media

Stampen vänder till vinst

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 08:14 CET

Stampenkoncernen redovisar ett rörelseresultat om 153 miljoner kronor för 2015, vilket är en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år (-406). Resultat efter skatt blev 66 miljoner kronor.
– Vi visar ett starkare resultat än på mycket länge och jag är glad att vi kunnat göra vändningen trots de utmaningar en svag balansräkning skapar. Strukturomvandlingen innebär stora prövningar men vi har i grund och botten bra verksamheter som utvecklas i rätt riktning, säger Martin Alsander, koncernchef Stampen.

Arbetet med att renodla verksamheterna och förbättra lönsamheten har fortsatt under året. Koncernen består nu av två affärsområden: Stampen Media och Stampen Tryck & Distribution. Den totala nettoomsättningen uppgick till 3 347 miljoner kronor, en minskning med fyra procent från föregående år sett till jämförbara enheter.

Fortsatta kostnadsbesparingar i kombination med en positiv resultatpåverkan genom uppdelningen av tidningskoncernen Liberala tidningar ligger bakom den starka resultatförbättringen. Stampen har heller inte haft anledning att genomföra nedskrivningar av goodwill under 2015, något som svarade för en stor del av förlusten 2014.

Digitalt lyft i medieverksamheten
För affärsområdet Stampen Media har året präglats av fokus på nya digitala affärer, rekryteringar av ny kompetens samt fortsatt effektiviseringsarbete. Annonsintäkterna har fortsatt att sjunka i tidningsbranschen, men trots det har Stampens titlar utvecklats väl. Stampen Media går från minus till ett operativt resultat på 47 miljoner kronor för 2015 (-6), justerat för tagna omstruktureringskostnader och under året avyttrade verksamheter (Mobiento, Adeprimo, Odla och Gobaby). De samlade digitala intäkterna för tidningstitlarna har ökat med 12 procent under året och motsvarar 10 procent av de totala annonsintäkterna.

Rationaliseringar inom tryckeriverksamheten
Stampen Tryck och Distribution inkluderar bolagen i V-TAB-koncernen och VTD. Tryckerikoncernen V-TAB redovisar ett operativt resultat på 65 miljoner kronor (110) medan VTD har ett operativt resultat på -31 miljoner kronor för 2015 (3).

Arbetet med rationaliseringar har fortsatt vilket bäddar för resultatförbättringar framåt, bland annat genom beslut om stängning av tryckeriet i Backa. Kapaciteten i tryckerierna i Landvetter och Västerås har i stället ökats för att möjliggöra tryckning av fler dagstidningar på färre anläggningar.

I slutet av året kom Högsta domstolen med ett klargörande besked kring tryckerimomsen som innebär att tryckerikunderna har en rättslig grund för återkrav mot tryckerierna. De belopp som har utbetalats till V-TAB från Skatteverket är de belopp som koncernen ska betala till kunderna.

Här kan du läsa sammanställningen Året i korthet.

För mer information, kontakta:

Martin Alsander
Koncernchef Stampen
+4670-924 20 34
martin.alsander@stampen.com

Hampus Knutsson
Kommunikationschef Stampen
+4670-811 98 04
hampus.knutsson@stampen.com


 

Stampen Media Group är en av Sveriges största aktörer inom mediebranschen och har ett starkt fäste på västkusten. Bland medierna finns Göteborgs-Posten, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Falkenbergsposten, Varbergsposten, Bohuslänningen, Strömstads Tidning, TTELA och Vänersborgaren. I Stampen ingår även content-bolaget OTW, Minnesota Communication, utomhusreklambolaget Wallstreet Media och Modern Women Media som samlar några av Sveriges största sajter för kvinnor, bland andra Familjeliv, Bröllopstorget, Devote, Rodeo och Nouw. Dessutom ingår tryckerikoncernen V-TAB distributionsbolaget VTD. Tillsammans skapar vi innehåll och sammanhang som engagerar och varje dag når vi omkring två miljoner människor på nätet, i tidningar och TV. Läs mer på www.stampen.com.