Följ Stampen Media

Stampen slår ihop medieverksamheter – Johanna Öberg ny vd

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2015 10:24 CEST

Affärsområdena Stampen Local Media och Stampen Media Partner slås ihop och Johanna Öberg blir operativt ansvarig för all medieverksamhet, med rollen som vd för båda bolagen. Målet med sammanslagningen är ökat digitalt fokus och kraftig tempohöjning i förändrings- och tillväxttakten i affärsområdet. Sammanslagningen ska gynna såväl den traditionella medieverksamheten som nya satsningar. Lena Larsson som tidigare varit vd för lokalmediaverksamheten stannar i koncernledningen och kommer att ingå i styrelsen för Stampen Local Media.

För ett drygt år sedan bytte Stampen styrelse och en ny koncernledning tillsattes under ledning av Martin Alsander. Uppdraget har varit att vända utvecklingen och stärka Stampen finansiellt. Sedan dess har koncernen genomfört en rad förändringar för att renodla verksamheten, minska kostnaderna och skapa bättre lönsamhet. Bankskulderna har minskat med en halv miljard och resultatet har ökat från noll till närmare 100 miljoner.

- Vi har ägnat året åt att storstäda, sälja delar och möblera om. Idag har vi ett stabilt finansiellt läge och tydligare inriktning men utmaningarna på mediemarknaden tar inte slut bara för att vi är starkare ekonomiskt. Vi måste rusta organisationen för att bli mer snabbfotade, få större genomförandekraft och ett ökat kommersiellt fokus, säger Martin Alsander, vd och koncernchef på Stampen Media Group.

Nyligen blev förhandlingen rörande uppdelningen av Liberala Tidningar klar, som innebär att medieverksamheten fokuseras till Västsverige samtidigt som det industriella benet stärks, genom ökat ägande inom tryckeriverksamheten. Under 2015 väntar mer fokus på framtidssatsningar och den här sammanslagningen är en viktig pusselbit i det arbetet.

- Nu för vi de nya och traditionella medierna ännu närmare varandra i koncernen. På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för affärsutveckling, kunskapsöverföring, nya erbjudanden till våra kunder och därmed nya intäkter. Johanna Öbergs kompetens och personlighet passar perfekt för att leda medieverksamheten, hon är både kommersiell och förändringsbenägen med lång erfarenhet av branschen, säger Martin Alsander.

- Samtidigt tar vi tillvara den stora erfarenhet som Lena Larsson har. Genom att hon går in i Stampen Local Medias styrelse kan vi säkra det framgångsrika förändringsarbete hon påbörjat, avslutar Martin Alsander.

Förändringarna träder i kraft den 8 april.

För mer information, kontakta:
Martin Alsander, vd och koncernchef Stampen Media Group, 070 – 924 20 34
Johanna Öberg, vd Stampen Media, 073-5050403

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam.
www.stampen.com