Följ Stampen Media

Stampen om tryckerimomsmålet

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 10:54 CET

Idag kom Högsta domstolen (HD) med ett utslag i tryckerimomsmålet. Momsproblematiken uppkom efter en oväntad EU-dom år 2010 som förändrade svensk momsbeskattning retroaktivt. Högsta domstolen har nu klargjort att det finns en rättslig grund för återkravsrätt mot tryckerierna. Nu är den praktiska tillämpningen av utslaget en fråga som ligger hos Skatteverket.

 För Stampen-koncernen - där tryckeribolaget V-TAB ingår - handlar momsfrågan om netto cirka 380 miljoner kronor varav cirka hälften av beloppet rör koncernens egna tidningar. För Stampens del utgör momsskulderna sedan tidigare en betydande del av balansräkningen och dagens besked från HD ger inte upphov till några nya skulder eller resultateffekter.

- Vi har tidigare tagit höjd i balansräkningen och nu ska vi sätta oss in i domen och reda ut exakt vad den innebär för Stampen och hantera läget i dialog med Skatteverket och varje enskild kund, säger Martin Alsander, koncernchef för Stampen.Vi vill göra rätt för oss och vår utgångspunkt är att värna relationerna till kunderna i processen framåt.

- Vårt ekonomiska läge har inte förändrats alls efter dagens besked. Det här utslaget kan naturligtvis försvåra för oss att fortsätta omställningen i den takt vi önskar, men samtidigt är det bra att frågetecknen kring momsen kan rätas ut då ökad klarhet i momsfrågan kan påverka de refinansieringsdiskussioner vi för positivt, säger Martin Alsander.

Det senaste året visar på en stark resultatförbättring för koncernen, trots ett fortsatt tapp i annonsintäkter för våra dagstidningar. Det förbättrade resultatet är ett tecken på att de effektiviseringar som genomförts ger önskad effekt. Under året har effektiviseringsarbetet fortsatt, bland annat genom beslut om stängning av tryckeriet i Backa, vilket bäddar för en fortsatt resultatförbättring för koncernen framåt.

- Under den senaste tiden har vi gjort en stor operationell vändning och generellt är Stampen starkare nu än på mycket länge. Verksamheten visar ett positivt operativt resultat och när böckerna stänger för 2015 kommer vi kunna leverera vinst på nedersta raden, säger Martin Alsander.

Vid frågor, kontakta:

Hampus Knutsson
Kommunikationschef Stampen
070-811 98 04
hampus.knutsson@stampen.com

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com