Följ Stampen Media

Stampen ökar i Bohusläningen

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2006 10:05 CEST

Stampen AB har förvärvat ytterligare 3 procent av aktierna i Bohusläningen Intressenter AB. Säljare är Jacob Zeilon Arkitekt AB.

Denna aktieförsäljning kan ses mot bakgrund av Stampens intresse att stärka ägarintresset i Bohusläningen Intressenter AB, som bl a äger tidningarna Bohusläningen och Strömstads Tidning.

Efter aktieförsäljningen ägs Bohusläningen Intressenter AB av Stampen AB till 51 procent, Lidköpingspress AB till 12 procent, Gösta Walin till 27 procent och Jacob Zeilon Arkitekt AB till 10 procent.Stampen AB är moderbolag i en företagsgrupp som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag. Stampen har också ägarintressen i andra medieorienterade verksamheter som radiostationer, webbplatser och nyhetsbyårer. Stampen-gruppen med delägda bolag omsätter 5 miljarder kronor och sysselsätter 7.000 personer. Göteborgs-Posten och V-TAB, en av Nordens största tryckerikoncerner, ingår i Stampen-gruppen.

www.stampen.com