Följ Stampen Media

Stampen Media förbättrar resultatet med 15 miljoner trots effekterna av covid-19

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2020 15:07 CEST

Stampen Media gör en vinst på 3 miljoner första kvartalet i år. Det är en förbättring med 15 miljoner mot samma period 2019.

- Det är glädjande att kunna presentera ett så här bra resultat utifrån den situation vi befinner oss i och som även påverkar vår bransch mycket. Vår mycket starka start på året gjorde oss rustade för den nedgång som slog till med full kraft i mitten av mars, säger Johan Hansson, koncernchef för Stampen Media.

Det är framför allt tre faktorer som ligger bakom detta resultat:

  • Kraftigt ökade läsarintäkter med 9% tillväxt
  • Stark tillväxt i digitala annonsintäkter med 21% ökning mot föregående år
  • Stampen Media skördar nu frukterna av det stora omställningsarbete som gjordes inom distributionen förra året där VTD visar vinst varje månad i första kvartalet

    Coronapandemin påverkar hela samhället och självklart även Stampen Media med kraftigt fallande annonsintäkter i print som kommer att påverka resultatet under andra kvartalet.

- Vårt ansvar som lokal och regional nyhetsförmedlare kan inte nog poängteras i dessa tider. Vilket vi också ser på trafiken på våra sajter och på våra läsarsiffror. Jag är stolt över det otroligt fina arbete som görs på våra redaktioner och i övriga delar av vår verksamhet varje dag. Jag är också stolt över att vi till dags datum är fullt bemannade och inte har permitterat. Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att värna vårt viktiga journalistiska samhällsuppdrag som västkustens största nyhetsförmedlare, säger Johan Hansson.

RESULTATUTVECKLING I STAMPEN MEDIA Q1 2020

Stampen Media levererar ett första kvartal med en EBITDA på 3 (-12) MSEK. Huvudorsakerna till resultatutvecklingen är ökning i digitala prenumerationer och digitala annonsintäkter i kombination med omstruktureringsarbetet i distributionsverksamheten.

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier, utomhusreklam samt distribution. I koncernen ingår elva prenumererade morgontidningar: Göteborgs-Posten, TTELA, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, Lokaltidningen STO samt fem gratistidningar: VarbergsPosten, Vänersborgaren, Lerums-Tidning, ST-tidningen och Alingsås Kuriren.
www.stampenmedia.se