Följ Stampen Media

Stampen har överenskommelse med bankerna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 12:30 CET

Nu har Stampens ansökningar om utträde ur företagsrekonstruktion behandlats och godkänts i berörda tingsrätter för alla operativa bolag. Rekonstruktionen för koncernen är därmed avslutad. Dessutom har Stampen och Stampens banker nått en principöverenskommelse om fortsatt finansiering av verksamheten.

Uppgörelsen ska nu formaliseras i form av ett avtal och är villkorad bland annat av sedvanlig kreditprövning i bankerna.

- Jag är glad att vi och våra banker har en samsyn kring de stora frågorna i ett kommande bankavtal. Överenskommelsen ger oss förutsättningar att nå en efterlängtad finansiell stabilitet. Nu kan vi gå vidare med det sista kvarvarande steget i vår process att stärka balansräkningen, att slutföra den planerade nyemissionen, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

För mer information, kontakta:
Martin Alsander, koncernchef Stampen
070-924 20 34

Hampus Knutsson, kommunikationschef Stampen
070-811 98 04

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com