Följ Stampen Media

Stampen-gruppen i stark resultatförbättring

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:17 CET

• Omsättningen ökar med 152 Mkr till 1.778 (1.626) Mkr

• Rörelseresultatet uppgår till 85 (41) Mkr

• Resultat efter finansnetto ökar med 80 Mkr till 122 (42) Mkr

• De nya verksamheter som tillkommit genom Stampens deltagande i köpet av Centertidningar och tryckerier bidrar under årets två sista månader positivt till rörelseresultatet med 16 Mkr

• Verksamheten belastas med engångskostnader på totalt 44 Mkr för ett framgångsrikt omställningsprogram för personal och för avvecklingen av verksamheten inom VLAB

• I samband med att tryckeriverksamheten omstrukturerades redovisas en engångspost som förstärker resultatet med 53 Mkr

/Siffror inom parentes avser GP-koncernen 2004/


Tomas Brunegård
VD Stampen AB
Ytterligare information på telefon 031-624400


Stampen AB är moderbolag i en företagsgrupp som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag. Stampen har också ägarintressen i andra medieorienterade verksamheter som radiostationer, webbplatser och nyhetsbyråer. Stampen-gruppen med delägda bolag omsätter 5 miljarder kronor och sysselsätter 7.000 personer.
Göteborgs-Posten ingår i Stampen-gruppen.