Följ Stampen Media

Stampen ansöker om rekonstruktion

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 09:37 CEST

Mediekoncernen Stampen ansöker om företagsrekonstruktion för att skapa långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för koncernen. Under de senaste åren har Stampen genomfört ett omfattande förändringsarbete och idag har koncernen bra verksamheter som går med vinst, men skuldsättningen som skapats historiskt är för hög. Målet är en nystart som tryggar journalistiken, jobben och verksamheterna på lång sikt. Ansökningar för de aktuella koncernbolagen lämnas in måndagen den 23 maj.

Stampens finansiella problem grundar sig i den historiskt uppbyggda skuldsättning som fört med sig höga finansiella kostnader. Utfallet i den långdragna tryckerimomsfrågan med ursprung från 2010 men som nu avgjorts juridiskt har accelererat problemen under våren. Stampen har arbetat med olika finansieringslösningar för att lösa situationen, men den samlade skuldsättningen har gjort det omöjligt att attrahera nytt kapital till verksamheten.

- Vi har idag bra verksamheter som utvecklas i rätt riktning. Men skulderna är fortfarande för höga och våra kassaflöden räcker inte till att hantera vår svaga balansräkning. Nu när hela bilden kring bolagets avbetalningsplaner är på plats är vår bedömning att koncernen inte kan möta alla sina förpliktelser framåt. Därför har vi beslutat om att ansöka om rekonstruktion för att rädda verksamheterna och jobben, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

Ansökan omfattar hela medieverksamheten i Stampen Local Media, tryckeriverksamheten i V-TAB och distributionsverksamheten VTD, Modern Women Media samt moderbolaget Stampen AB. Den dagliga verksamheten fortsätter under processen som beräknas pågå över sommaren. Läsare, prenumeranter, annonsörer och kunder påverkas inte av en rekonstruktion.

Den pågående strukturomvandlingen i mediebranschen har lett till fallande annonsintäkter, minskade prenumerationsintäkter och vikande upplagor. Strukturomvandlingen har varit en utmaning för många mediebolag, i synnerhet Stampen, som mellan åren 2005- 2012 genomförde förvärv, som i efterhand visade sig vara för dyra, av tidningar och digitala bolag med till stor del lånade pengar.

Sedan den nuvarande styrelsen och koncernledningen tillträdde i april 2014 har ett omfattande förändringsarbete genomförts. Målet har varit att sänka skuldsättningen, minska kostnaderna samt att renodla och effektivisera verksamheten. Drygt en halv miljard av bankskulden har betalats av, kostnaden för huvudkontoret har halverats, organisationen har effektiviserats och ett tiotal bolag har avyttrats. För år 2015 kunde Stampen redovisa ett rörelseresultat om 153 miljoner kronor, vilket är en kraftig resultatförbättring jämfört med förlusten på 406 miljoner året innan.

- Som ägare och styrelseordförande har jag det yttersta ansvaret för historien men också för framtiden. Vi har under de senaste två åren arbetat med att sänka skuldsättningen samtidigt som vi har genomfört omfattande besparingar och rationaliseringar för att skapa en uthållig lönsamhet. Det har lyckats men vår skuldsättning är fortfarande för stor och vi behöver en möjlighet till en nystart så att verksamheterna kan leva vidare, säger Peter Hjörne, Stampens styrelseordförande och huvudägare.

Rekonstruktionen kommer att ledas av koncernchef Martin Alsander i samarbete med rekonstruktören. Som rekonstruktör har Christian Andersch på Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg föreslagits.

Bolagen OTW, Minnesota Communication, Wallstreet Media, Djungeltrumman, MktMedia och Adapt ADX omfattas inte av rekonstruktionen.

Pressträff
Med anledning av rekonstruktionsansökan anordnas en pressträff på Svenska Mässan i Göteborg klockan 13.00 måndagen den 23 maj (lokal J2). Dörrarna öppnar 12.20. Från Stampen deltar styrelseordförande samt huvudägare Peter Hjörne och koncernchef Martin Alsander. Den föreslagna rekonstruktören Christian Andersch från Rosengrens Advokatbyrå närvarar också. Av praktiska skäl är vi tacksamma om deltagande föranmäls till hampus.knutsson@stampen.com.

För mer information, kontakta:
Hampus Knutsson, kommunikationschef Stampen 070-811 98 04, hampus.knutsson@stampen.com.

Om Stampen
Mediekoncernen Stampen med huvudkontor i Göteborg är en av Sveriges största ägare av dagstidningar, gratistidningar, tryckerier, distributionsbolag och digitala mötesplatser. Koncernen hade en omsättning om ca 3,3 mdr kronor år 2015 och drygt 3000 medarbetare. Koncernen har två affärsområden, Stampen Media och Stampen Tryck & Distribution. Affärsområdet Media utgörs av bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Bland medierna finns varumärken som Göteborgs-Posten, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Falkenbergsposten, Varbergsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, TTELA och Vänersborgaren. Vid sidan av tidningsutgivning ingår bolagen OTW, Minnesota Communication, Wallstreet Media och Modern Women Media i affärsområdet. Tillsammans skapar Stampen Media innehåll som varje dag når omkring två miljoner människor på nätet, i tidningar och TV. Affärsområdet Tryck & Distribution utgörs av Sveriges ledande tryckerikoncern V-TAB samt det regionala distributionsbolaget VTD. V-TAB trycker dagstidningar, tidskrifter, magasin, direktreklam och andra trycksaker, som företagstidningar, medarbetartidningar, skyltar och kataloger. Bland kunderna finns några av de stora tidningsutgivarna i Sverige. VTD är ett distributionsbolag verksamt i Västsverige med kapacitet att leverera tidningar och andra produkter till de flesta hushåll inom regionen. Vid sidan av traditionell tidningsutbärning, utgör andra intäkter såsom post, e-handel och direktreklam viktiga och växande intäkter för VTD. Läs mer på www.stampen.com.

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com

Bifogade filer

PDF-dokument