Följ Stampen Media

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari - december 2008

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2009 09:28 CET


Stampen fortsätter att investera för framtiden

 

  • Stora investeringar för ny koncerngemensam plattform (bl a gemensam digital utveckling, webb, webbTV)

 

  • Förvärv av Appelberg Publishing Group, Svenska Fans och GISAB

 

  • Första spadtaget för ny tryckerianläggning i Landvetter

 

  • Inlösen av aktier i VLT AB samt avnotering av VLT AB från First North

 

  • Försäljning av större delen av koncernens fastighetsbestånd bidrar med reavinster om MSEK 38

 

  • Överlåtelse av radioverksamheten till SBS radio vid årsskiftet 08/09

 

  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar, MSEK 323 (389)

 

  • Rörelseresultat för koncernens tidningar före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar, MSEK 230 (256)KOMMENTAR FRÅN TOMAS BRUNEGÅRD, Koncernchef Stampen-gruppen

Stampen-gruppen är idag en av Sveriges största ägare av dagstidningar och tryckerier. Genom att kraftfullt och målmedvetet fortsätta driva den fastslagna strategin och utmana lågkonjunkturen via nya samarbeten skapas en företagsgrupp för framtiden. Tillväxtstrategin sträcker sig fram till 2012 och har som målsättning att dubbla omsättning och värde samt skapa en balans mellan mogna verksamheter och tillväxtverksamheter. Minst hälften av koncernens nya intäktsströmmar ska komma från tillväxtmarknader.

Under 2008 genomfördes omfattande omstruktureringsprogram inom tidningsverksamheterna i Promedia och Mediabolaget Västkusten. Beslut togs om investering i en koncerngemensam plattform som bl a innebär gemensam digital utveckling, samordning av administration över gränserna, samordning av redaktions- och annonssystem och investering i produktionssystem på tryckerisidan. Enskilt största satsningen ligger på en koncerngemensam digital media/tidningsplattform, en investering motsvarande drygt MSEK 42.

Under hösten 2008 togs första spadtaget till byggandet av en tryckerianläggning i Landvetter utanför Göteborg. V-TAB får genom den nya anläggningen en utökad kapacitet på flera områden och en produktion dygnet runt, alla dagar i veckan.

Under första halvåret 2008 genomförde Stampen AB, genom bolaget Stampen Media Partner, två större förvärv. Appelberg Publishing Group AB, en av Sveriges största aktörer inom redaktionell kommunikation i tryckt och digital media, förvärvades i mars. I juni införlivades Svenska Fans, Sveriges största sportsajt med över 250 000 unika besökare per vecka. Svenska Fans står för en unik förnyelse av sportbevakningen och har haft en fantastisk utveckling.

Under augusti månad genomfördes ytterligare en viktig affär. Liberala Tidningar i Mellansverige AB, ökade sitt aktieinnehav i VLT AB från 62,5 till 92,7 procent av kapitalet och från 54,1 till 96,9 procent av rösterna. Under hösten 2008 ökades innehavet i VLT AB successivt och uppgick vid årsskiftet 2008/09 till 98,12 procent. Under samma period avnoterades VLT AB:s B-aktie från First North och process för inlösen av resterande utestående aktier påbörjades. Bakom Liberala Tidningar, som via VLT AB också äger Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, står MittMedia, Eskilstuna-Kuriren och Stampens dotterbolag Mediaintressenter. Stampen äger Mediaintressenter tillsammans med medlemmar ur familjen Pers och Nya Lidköpings-Tidningens ägare familjen Hörling.

Den 25 september blev det klart med förvärvet av Gratistidningar i Sverige AB (GISAB). VLT AB, dotterbolag till Liberala Tidningar i Mellansverige AB, förvärvade GISAB i december av den danska koncernen Söndagsavisen AS. Tidningarna inom GISAB har en upplaga på 1,2 miljoner exemplar, koncernen har cirka 240 medarbetare och omsatte MSEK 408 under 2008.

Under året såldes större delen av Stampen-gruppens fastighetsbestånd och under hösten nåddes en uppgörelse med SBS Radio, som innebar överlåtelse vid årsskiftet 08/09 av de fyra reklamradiostationer som ingick i Stampen-gruppens radioverksamhet.
Vi ser en stark konjunkturavmattning men är bättre rustande än någonsin att möta sämre tider. Den idé som bildandet av Stampen-gruppen utgör får allt större acceptans och utförs med ett allt bättre engagemang och resultat.
2009-02-16 Tomas Brunegård, Koncernchef Stampen-gruppen

För tabeller se PDF

 

Stampen är Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och radiostationer. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor.