Följ Stampen Media

Positivt resultat för Stampengruppen 2017

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 14:16 CET

Resultaträkning och nyckeltal, Stampengruppen 2017.

Stampengruppen redovisar ett rörelseresultat (EBITA) om 36 MSEK för 2017 och ett resultat efter skatt om 12 MSEK. Under året har utbetalning av ackordslikviden (240 MSEK) och lönegarantin (80 MSEK) genomförts.

- Det är mycket glädjande att kunna rapportera ett positivt resultat för Stampengruppen 2017. Året har präglats av återhämtning oh normalisering efter rekonstruktionen av gruppens balansräkning 2016, men också av nya satsningar på innehåll och digitala affärsmodeller, säger Martin Alsander, VD och koncernchef för Stampengruppen.

För mer information, se Året i korthet 2017 som finns bifogad.

För mer information kontakta:
Anna Wiking, presskontakt Stampengruppen
031-62 43 70, anna.wiking@stampen.com

Stampengruppen är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com

Bifogade filer

PDF-dokument