Följ Stampen Media

Positivt resultat efter exceptionellt år

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 20:50 CET

Martin Alsander, koncernchef Stampen

Mediekoncernen Stampens finansiella ställning har stärkts avsevärt under 2016 efter ett dramatiskt år då flera av koncernens bolag genomgick och avslutade företagsrekonstruktion. Nettoskulden har minskat från 1 miljard kronor till 250 miljoner. Trots rekonstruktion och minskade intäkter i branschen redovisar Stampen ett rörelseresultat om 63 miljoner kronor för 2016. Resultat efter skatt uppgick till 10 miljoner kronor.

- Det har varit ett tufft och avgörande år för hela koncernen men vi lyckades tack vare enorma insatser från våra medarbetare och ett stort stöd utifrån. Trots att vi har gått igenom ett år präglat av rekonstruktionen har koncernen levererat ett positivt resultat, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

Det var i maj 2016 som Stampen tvingades ansöka om företagsrekonstruktion för att hantera skuldsättningen och skapa förutsättningar för långsiktig finansiering av verksamheten.Under hösten kunde rekonstruktionen avslutas efter att skuldnedskrivning genom offentligt ackord fastställts och vunnit laga kraft.Därefter kunde ett flerårigt bankavtal tecknas och en nyemission genomföras i slutet av december. Genom den blev bland andra Göteborgsbaserade Ernström & C:o, Stena Finans och Provobis Holding nya delägare i Stampen AB.

- Vår skuldsättning har förbättrats avsevärt genom rekonstruktionen, vilket skapade förutsättningar att få in nytt kapital. Nya starka delägare är viktigt i arbetet att återskapa finansiellt förtroende och för att kunna genomföra de satsningar och anpassningar som krävs för att kunna bedriva en lönsam medieverksamhet även framåt, säger Martin Alsander.

Bankskulden har minskat från 500 miljoner kronor 2015 till 300 miljoner vid utgången av 2016. Bolagets skuldsättningskvot har förbättrats markant, från 6,12015 till 2,0 vid utgången av 2016.

För mer information, kontakta:

Martin Alsander, koncernchef Stampen
070-924 20 34
martin.alsander@stampen.com

Hampus Knutsson, kommunikationschef Stampen
070-811 98 04
hampus.knutsson@stampen.com

Bifogade filer

PDF-dokument