Följ Stampen Media

Positivt besked från Skatteverket

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2016 10:57 CEST

Skatteverket har lämnat besked att de preliminärt godkänner ackordserbjudandet från Stampen i samtliga bolag som är i företagsrekonstruktion. De flesta övriga fordringsägarna har också beviljat förslaget. Därför ansöker nu koncernen om ackordsförhandlingar i berörda tingsrätter.

För att ackordet ska kunna fastställas krävs att minst 75 procent av de röstande accepterat förslaget och att deras fordringar uppgår till minst 75 procent av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp.

- Röstlängderna sammanställs och min bedömning är att tingsrätterna kommer kunna fastställa de föreslagna ackorden, därför skickas nu ansökningar om ackordsförhandlingar in, säger rekonstruktören Christian Andersch.

Ackordsförhandlingar hålls inom tre till fem veckor från det att tingsrätten godkänt ansökan.

- Målet med rekonstruktionen är en finansiell nystart genom att hantera den ryggsäck av gamla skulder som koncernen bär på sedan förvärven med start 2005. Nystarten behövs för att trygga journalistiken, jobben och verksamheterna på lång sikt. Processen går framåt och med ett fastställt ackord hoppas vi att diskussionerna med nya investerare kan ta ytterligare steg framåt, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

För mer information, kontakta:

Martin Alsander, koncernchef Stampen
070-924 20 34

Christian Andersch, rekonstruktör från Rosengrens Advokatbyrå
031-701 20 08
christian.andersch@rosenlaw.se

Hampus Knutsson, kommunikationschef Stampen
070-811 98 04
hampus.knutsson@stampen.com

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com