Följ Stampen Media

Operationell återhämtning fortsätter – Stampen vänder förlust mot vinst

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2015 11:02 CEST

KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2015

Stampen Media Group visar en stark resultatförbättring första kvartalet 2015 och vänder en tidigare operativ förlust till vinst. Det operativa resultatet förbättras med 21 mkr till 14 mkr (-7 mkr). Störst förbättring jämfört med föregående år svarar tidningsverksamheten i Stampen Local Media för.

Koncernchef Martin Alsander kommenterar:
”Resultatförbättringen är ett påtagligt kvitto på att de åtgärder vi genomfört för att stärka koncernen har effekt, och att vi nu tydligt har vänt utvecklingen. Förra året innebar stora förändringar, där vi renodlade verksamheten och minskade kostnaderna för att skapa bättre lönsamhet. Nu flyttar vi gradvis fokus till att effektivisera försäljningen och att utveckla våra digitala tjänster för att skapa nya intäkter i medieverksamheten.”

Under första kvartalet 2015 har omställningsarbetet fortsatt. Koncernen har omorganiserats i två stora affärsområden: ett industriellt område för tryck och distribution och ett mediaområde som samlar tidningar och digitala satsningar. Flera strategiska rekryteringar har gjorts, och genom en uppdelning av ägandet i Liberala Tidningar renodlas Stampens verksamhet och därigenom stärks ägandet över tryckeriverksamheten i V-TAB.


HÖJDPUNKTER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Uppdelningen av ägandet av Liberala tidningar - en viktig pusselbit
Uppdelningen av Liberala Tidningar blev klar under första kvartalet. Det innebär att Stampen blir huvudägare till tryckeriverksamheten V-TAB, Nordens största tryckerikoncern. Samtidigt övergick ägandet i tidningskoncernen Promedia till de tidigare minoritetsägarna Mittmedia och EskilstunaKuriren. Uppdelningen var en viktig pusselbit i Stampens övergripande strategi att renodla tidningsverksamheten och samtidigt öka fokus på den industriella tryckeriverksamheten.

Stampen Media – nytt affärsområde för ökat digitalt fokus
Stampens tidningsverksamheter har sammanförts med bolagen inom Stampen Media Partner, och bildar tillsammans det nya samlade affärsområdet Stampen Media. Efter att Promedia lämnat koncernen, utgörs Stampens tidningsverksamhet idag av en samlad och välintegrerad grupp lokala tidningar i Västsverige. Varje dag når Stampens tidningar 900 000 av regionens totalt 1 200 000 invånare och är därmed den dominerande nyhetskällan i Västsverige. Därutöver är koncernens bolag inom content marketing, event, TV-produktion och utomhusreklam marknadsledande nationellt, vilket även gäller koncernens digitala satsning fokuserad mot kvinnliga målgrupper. Genom att skapa det integrerade affärsområdet Stampen Media förbättras förutsättningarna för ökad förändringstakt och innovativ affärsutveckling, vilket kommer leda till nya erbjudanden till våra kunder.

Tryck & distribution – nytt affärsområde för samordning och nya intäkter
Verksamheterna inom tryck och distribution (V-TAB och VTD) slogs samman till ett gemensamt affärsområde under slutet av 2014. Under första kvartalet 2015 har arbetet med att samordna verksamheterna fortsatt, med bland annat ett nytt gemensamt kunderbjudande för tryck och distribution och en gemensam säljkår för distributionsverksamheten.

Strategiskt viktiga rekryteringar
Stampen har genomfört strategiskt viktiga rekryteringar och personalförändringar under det första kvartalet. Johanna Öberg, som 1 januari blev vd för Stampen Media Partner, är numera vd för det nybildade affärsområdet Stampen Media. I koncernens ledningsgrupp har fyra av fem poster förnyats de senaste två åren.

Peter Holmlund har rekryterats som Chief Digital Officer för Stampen Media och börjar sin tjänst den 1 juni, med uppdraget att fördubbla Stampen Medias digitala intäkter till 2016. Peter kommer närmast från rollen som Executive Producer på Microsoft.


För mer information, kontakta:
Martin Alsander, Vd och koncernchef, 0709 - 24 20 34
Kristina Brandt, Ekonomi- & finansdirektör, 0706 - 20 00 30
Anna Norlander, Informationschef, 0761 - 14 11 23