Följ Stampen Media

Nyemissionen i Stampen genomförd

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2016 18:45 CET

Den tidigare aviserade nyemissionen i Stampen har idag genomförts och det formella bankavtalet har undertecknats av samtliga berörda parter.

Nyemissionslikviden i kombination med Stampens befintliga kassa är tillräcklig för att både betala kvarvarande ackordslikvid och finansiera verksamhetens framtida prognosticerade likvidbehov.

För mer information, kontakta:

Hampus Knutsson, kommunikationschef Stampen
070-811 98 04
hampus.knutsson@stampen.com

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB och distributionsbolaget VTD.