Följ Stampen Media

Nya ledamöter i Stampen och GP:s styrelser

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 11:38 CET

Helena Levander har utsetts till ny ledamot i Stampen AB:s styrelse. Helena är utbildad inom i första hand ekonomi och finans och har i sin professionella karriär verkat som controller, finansanalytiker och fondförvaltare. Hon har dessutom varit verkställande direktör för Odin Förvaltnings AB och Neonet Securities samt delägare och styrelseordförande i Nordic Investor Service, ett uppdrag som hon fortfarande har.

Hon är idag medlem i styrelserna för Svensk Exportmarknad, Svensk Bostadsfinansierings AB (SBAB), Transatlantic AB, Mandator AB och Geveco AB.

-Med Helena Levander breddas Stampens styrelse med en finansiell kompetens, säger Peter Hjörne, huvudägare till Stampen AB och styrelsens vice ordförande. Vi fortsätter med att forma en mediekoncern med ambitionen att ligga långt framme i utvecklingen av det framtida mediesamhället. För att leda koncernen in i detta vill vi ha en väl sammansatt styrelse med balans i de kompetenser vi bedömer nödvändiga. Dessutom strävar vi ha efter en jämn fördelning i manligt/kvinnligt.

Övriga medlemmar i styrelsen för Stampen AB är

Lars Hjörne, hedersordförande.
Lennart Ohlsson-Leijon, ordförande
Peter Hjörne, vice ordförande
Margita Björklund, Sven-Olof Bodenfors, Tomas Brunegård, Jack Forsgren, Mats Reimertz och Lottie Svedenstedt samt de fackliga representanterna Anders Elovsson, Sten Sjögren och Mats Säther.

Susanne Rosberg har utsetts till ledamot i styrelsen för Göteborgs-Posten. Susanne är civilekonom med specialisering på ekonomisk analys och styrning samt marknadsföring och har genomgått internationell ledarutbildning. Hennes huvudsakliga professionella bakgrund ligger inom detaljhandeln. Hon har varit verksam inom flera modekedjor och är idag vd för Joy AB.

-Förutom sin breda erfarenhet från detaljhandeln har Susanne sysslat med affärsutveckling och varumärkesförändring på strategisk nivå, säger Tomas Brunegård, koncernchef i Stampen-gruppen och ordförande i GP:s styrelse. Det är erfarenheter vi behöver i utvecklingen av Göteborgs-Posten, som bland annat innebär att stärka varumärket för att attrahera en bredare grupp annonsörer.

Susanne Rosberg har styrelseuppdrag inom Simpleworld AB, Granngården AB och Nilörngruppen.

Övriga ledamöter i styrelsen för Göteborgs-Posten Nya AB är

Tomas Brunegård, ordförande
Eva Arvidsson, Anna Falck, Jonathan Falck, Josefin Hjörne, Peter Hjörne och de fackliga ledamöterna Anders Elovsson, Marie Arvidsson och Lars-Gunnar Wolmesjö.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Brunegård, vd och koncernchef Stampen
Tel 031 62 44 00 eller 0705 62 44 00

Stampen AB är moderbolag i en företagsgrupp som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag. Stampen har också ägarintressen i andra medieorienterade verksamheter som radiostationer, webbplatser och nyhetsbyårer. Stampen-gruppen med delägda bolag omsätter 5 miljarder kronor och sysselsätter 7.000 personer. Göteborgs- Posten och V-TAB, en av Nordens största tryckerikoncerner, ingår i Stampen-gruppen.