Följ Stampen Media

Ny styrelse för Göteborgs-Posten nästa steg i Stampen-gruppens utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2005 15:11 CET

I samband med att Stampen AB renodlas, får Göteborgs-Postens Nya AB en ny styrelse. Till ledamöter vid en extra bolagsstämma utsågs bland andra Anna Falck, VD för Bok & Biblioteksmässan, och Josefin Hjörne. Därmed är fjärde generationen Hjörne representerad i GP:s styrelse. Lars Rundblom, tidigare vice VD och chef för affärsområde Göteborgs-Posten, är ny VD för GP.

Styrelsearbetet inom koncernen har hittills drivits med samma ledamöter i såväl Stampens som i GP:s styrelse med koncernchefen Tomas Brunegård som VD i båda bolagen. I förra veckan organiserades verksamheten om i ett moderbolag, Stampen AB och med Göteborgs-Postens verksamhet i ett bolag. GP-koncernen bytte samtidigt namn till Stampen-gruppen.

Skilda fokus

-Uppdelningen är viktig för att Stampen skall kunna fokusera på de övergripande frågorna och fortsätta ha en aktiv roll i omstruktureringen av svensk lokalpress, säger Tomas Brunegård, VD i Stampen AB. GP är den största titeln i Stampen-gruppen och behöver en ledning som fullt ut kan koncentrera sig på sin egen verksamhet.

Den nya styrelsen består, förutom Anna Falck, Josefin Hjörne och Lars Rundblom, av Tomas Brunegård (ordförande), Eva Arvidsson, Jonathan Falck och Peter Hjörne. Ytterligare en styrelsemedlem kommer att utses inom kort.

Lars Hjörne, som blev ordförande 1969 och hedersordförande 1996, lämnar därmed tidningsstyrelsen, men kvarstår som hedersordförande och ledamot i moderbolagets styrelse.

-Med en stark förankring i det lokala materialet skall vi fortsätta att utveckla tidningen, säger Lars Rundblom. GP skall behålla sin unika räckvidd och vi skall öka upplagan ännu mer. Konkurrensen i branschen blir allt hårdare och vi möter den genom att fortsätta utveckla papperstidningen och samtidigt satsa på kanaler som web och GP i mobiltelefonen för att möta läsarnas önskemål om snabb nyhetsförmedling dygnet runt.Ytterligare upplysningar lämnas av
Tomas Brunegård, tel 0705-62 44 00
Lars Rundblom, tel 0705-62 41 01Om GP: s nya styrelse

Eva Arvidsson:
Eva Arvidsson, 54 år, är ekonomi- och finansdirektör i Stampen AB och har varit på GP sedan 1991, först som controller och sedan som ekonomichef. Hon har haft liknande arbetsuppgifter tidigare inom bland annat Ericsson- och Kinnevik-koncernerna. Eva sitter i styrelsen för Varbergs Posten och är suppleant i VTAB: s styrelse.

Tomas Brunegård:
Tomas Brunegård, 43, är VD i Stampen AB, koncernchef för Stampen-gruppen och ordförande i GP: s styrelse och har varit på GP sedan 1996.. Han arbetade tidigare vid Ingemar Claesson Konsult AB och har varit vice VD på Burger King Sweden. Tomas sitter i styrelsen för bland annat Svenska Mässan, Svenska TU och är styrelseordförande i VLT AB. Han är också medlem i styrelsen för World Association of Newspapers.

Anna Falck:
Anna Falck, 38, är sedan fem år VD för Bok & Biblioteksmässan. Hon har studerat vid Handelshögskolan i Göteborg och har examen från IHM i Göteborg. Hon har styrelseuppdrag i Västra Götalands Transport AB och Västsvenska Kulturfonden.

Jonathan Falck:
Jonathan Falck, 51 år, är sedan 2001 chefredaktör för den allmänna redaktionen och ansvarig utgivare på Göteborgs-Posten. Tidigare var han bland annat chef för den politiska redaktionen och mellan åren 1996-2001 redaktionschef. Han har före sin tid på GP ett förflutet på kvällstidningen GT. Jonathan sitter i styrelserna för TT och Bohusläningen.

Josefin Hjörne:
Josefin Hjörne, 25 år, har läst media och kommunikation både i Göteborg och på universitet i Boston, USA. För närvarande är hon bosatt i Stockholm där hon studerar journalistik på Poppius, och gör praktik på magasinet Amelia. Dessutom läser hon spanska på Instituto Cervantes.

Peter Hjörne:
Peter Hjörne, 53 år, är från 2001 chefredaktör för opinionsavdelningarna. Tidigare har han varit chefredaktör och ansvarig utgivare. Efter att ha arbetat på John Deere, USA, kom Peter till GP 1979, där han var VD mellan åren 1985 – 1993. Han har styrelseuppdrag i Medieakademien, Göteborgs Minnesfond samt är vice ordförande i styrelserna för Stampen AB och Göteborgs-Postens Nya AB.

Lars Rundblom:
LarsRundblom, 42 år, började på GP som marknadschef och vice VD 2001 och blev 2004 chef för affärsområdet Göteborgs-Posten. Han kommer närmast från Vestmanlands Läns Tidning där han var VD. Lars har också varit insamlingschef inom Svenska Kyrkan. Han sitter med i styrelsen för Koll och Citypaketet.