Följ Stampen Media

Lennart Hörling ny ledamot i Stampen AB

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2009 15:12 CEST

Vid årsstämman i Stampen AB den 6 maj utsågs Lennart Hörling till ny styrelseledamot i bolagets styrelse. Han ersätter Lars Hjörne, som efter 49 år lämnar styrelsearbetet inom Stampen-gruppen.
Lennart Hörling är idag verkställande direktör för en av Sveriges mest framgångsrika landsortstidningar, Nya Lidköpings-Tidningen, NLT, samt Lidköpingspress. Han äger och driver verksamheten tillsammans med sina barn Annika och Anders Hörling.

Stampen och NLT har sedan många år ett omfattande samarbete. 1997 förvärvade Stampen och NLT, Bohusläningen. NLT deltog aktivt i bildandet av distributionsbolaget VTD samt tryckerikoncernen V-TAB.
Morgonpress Invest, som ägs gemensamt av NLT och Stampen, var en viktig
pådrivande kraft vid förvärvet av VLT samt bildandet av Promedia, 2004 respektive 2007.
NLT är också, tillsammans med Stampen, delägare i Mediabolaget Västkusten, som bl a ger ut de fyra västkusttidningarna Bohusläningen, TT/ELA, Hallands Nyheter samt Hallandsposten.

Lennart Hörling har en mångårig förankring i branschen, såväl på lokal, regional och nationell nivå inom Tidningsutgivarna, samt genom en rad andra för branschen gemensamma organ. I Lidköping är Lennart Hörling ordförande i fristående Sparbanken Lidköping.

- Att Lennart Hörling tackat ja till uppdraget som ledamot i Stampens styrelse har stor betydelse för koncernen men också för mig som huvudägare. Det är en förstärkning av ett sedan länge väl utvecklat samarbete mellan NLT och Stampen och mellan familjerna Hörling och Hjörne. Lennart Hörling har med sin kompetens och erfarenhet mycket att tillföra vår styrelse och koncern, säger Stampens vice ordförande Peter Hjörne.

Årsstämman i Stampen 2009 var också historisk i och med att Lars Hjörne lämnar sitt uppdrag som ledamot och styrelsens hedersordförande.

- Det känns mycket speciellt, eftersom Lars och hans passion för pressen i allmänhet och GP i synnerhet funnits i styrelsen i 49 av tidningens 150 år. Han har också varit ordförande i 25 år. Ett fantastiskt rekord som blir svårslaget. Men det är inte bara 49 år vilka som helst utan en period i GP:s historia under vilken Lars i hög grad varit medansvarig för att vidareutveckla GP och Stampen in i helt nya mediemiljöer, säger Stampen AB:s ordförande Lennart Ohlsson-Leijon.För mer information kontakta:

Lennart Ohlsson-Leijon, styrelsens ordförande, telefon 042 - 13 81 11
Peter Hjörne, vice ordförande och huvudägare, telefon 031 - 62 45 00/01

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och radiostationer.
Stampen omsätter över 5 miljarder kronor.
www.stampen.com