Följ Stampen Media

Kommentar från Martin Alsander till inslag med Stampen på SVT: ”Vi har gjort stora förändringar det senaste året”

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2015 21:52 CEST

Onsdagen den 15 april visar SVT Uppdrag granskning ett reportage om Stampen och de utmaningar koncernen hamnade i när krisen i mediebranschen slog till. På kort tid försvann stora värden då annonsintäkterna minskade och läsarbeteenden förändrades i och med digitaliseringen. Programmet innehåller gamla exempel på dyra förvärv, höga ersättningar och stora utdelningar.

- Med facit i hand kunde mycket ha gjorts annorlunda historiskt och jag förstår att man kan reagera på den bild som tecknas i inslaget. Jag vill understryka att det är en historisk bild som ges och vi har gjort stora förändringar det senaste året. Det uppdrag som den nya styrelsen och koncernledningen fått har handlat om att stärka koncernens finansiella ställning och därmed skapa en grund för fortsatta satsningar, inte minst på journalistiken, säger Martin Alsander, som sedan i april i fjol varit koncernchef på Stampen.

Det har inte lämnats utdelning för 2013 års resultat och det blir inte heller någon utdelning för 2014. Kostnaderna för huvudkontoret har halverats, ledningsgruppen har minskats och kostnaden för Stampen ABs styrelse likaså. Dessutom har extraersättning för interna styrelseuppdrag som besatts av chefer inom koncernen strukits, för att istället ingå i ordinarie arbetsuppgifter.

- Gamla misstag har åtgärdats i den storstädning som vi ägnat oss åt det senaste året, säger Martin Alsander.

Under 2014 har Stampen vänt från att vara en koncern med svag ekonomi till att idag stå starkare finansiellt än på mycket länge. Verksamheten genererar åter överskott (+ 95 miljoner) och bankskulden är halverad. Koncernen genererade ett operativt kassaflöde på 250 miljoner kronor 2014.

- Medarbetarna, koncernledningen och den nya styrelsen har tillsammans vänt på skutan. Förändringarna under det senaste året har varit många och tuffa, men nödvändiga. I år kommer vi kunna lägga mer fokus på framtidssatsningar för att skapa nya affärer och tillväxt och därigenom skapa en ännu mer spännande arbetsplats för våra anställda. Men vi får aldrig tumma på den kostnadsmedvetenhet som varit så viktig för vändningen vi gjort, avslutar Martin Alsander.

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com