Följ Stampen Media

Fakta om företagsrekonstruktion

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 10:04 CEST

Mediekoncernen Stampen ansöker om företagsrekonstruktion för att skapa långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för koncernen. Under de senaste åren har Stampen genomfört ett omfattande förändringsarbete och idag har koncernen bra verksamheter som går med vinst, men skuldsättningen som skapats historiskt är för hög. Målet är en nystart som tryggar journalistiken, jobben och verksamheterna på lång sikt. Här är sammanfattande fakta om processen.

Företagsrekonstruktion är ett instrument för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Under rekonstruktionen får företaget en viss tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och sker i samarbete med en rekonstruktör som godkänns av tingsrätten. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten. Rekonstruktören är en rådgivare och ska verka för att fordringsägarnas intresse inte åsidosätts eller att förhållandena mellan fordringsägarna rubbas.

Den dagliga verksamheten fortsätter som vanligt under en rekonstruktionsprocess och avtal fortsätter att gälla. För fordringsägare infaller det per automatik en betalningsinställelse för perioden före det datum som rekonstruktionsansökan godkänns. Det innebär att Stampens skulder från perioden före ansökan godkänns inte får betalas - medan nya betalas direkt så att leverantörer inte ska lida risk under processen. Syftet med betalningsinställelsen är att ge bolaget tid, lagligt skydd och andrum att lösa utmaningarna.

Efter 3-5 veckor från rekonstruktionsbeslutet brukar ett borgenärssammanträde hållas i tingsrättens lokaler dit alla fordringsägare bjuds in. Då presenteras en rekonstruktionsplan med förslag på hur bolagets ställning ska kunna förbättras och borgenärerna får möjlighet att yttra sig. Rekonstruktionen kan avslutas när de finansiella utmaningarna fått en lösning.

Sammanfattning

  • De aktuella bolagen får för närvarande inte betala skulder till leverantörer som avser tiden före rekonstruktionen. Rekonstruktören kommer att kontakta leverantörer och kalla till borgenärssammanträde.
  • Företagsrekonstruktionen påverkar inte avtalens giltighet, de fortsätter att gälla enligt sin lydelse för framtida leveranser. Leverantören har dock rätt till säkerhet för fortsatta leveranser, t ex direktbetalning.
  • Har du som leverantör till bolag inom koncernen frågor är du välkommen att kontakta din vanliga kontaktperson. Vi har också inrättat en leverantörslinje för generella frågor, leverantor@stampen.com eller 031-624 920.

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com

Bifogade filer

PDF-dokument