Följ Stampen Media

Ackordserbjudanden från Stampen klara

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 10:00 CEST

Stampens rekonstruktion fortsätter enligt plan och nu är ackordserbjudanden i flera bolag klara och skickade per post till fordringsägarna. Fordringsägarna i Stampen AB, Stampen Local Media AB, VTD och bolagen i V-TAB erbjuds full betalning upp till ett gränsvärde som varierar mellan bolagen och 25 procents ersättning på överskjutande belopp. Fordringarna kan betalas ut inom 4 månader från det att ackordet kan fastslås efter sommaren.

Gränsvärdet i Stampen Local Media är satt till 10 000 kronor. Det innebär bland annat att 61 procent av frilansjournalisterna ersätts fullt ut för utestående fakturor från innan den 23 maj. Bland bolagets totala antal fordringsägare får 56 procent fullt betalt.

I distributionsbolagen VTD har gränsen satts till 5 000 kronor, vilket innebär att drygt 50 procent av fordringsägarna får fullt betalt.

För V-TAB Falkenberg blir det inte aktuellt med ackordserbjudande eftersom bolaget befunnits ha en tillräckligt stark finansiell ställning. För övriga bolag inom V-TAB är gränsen i ackordserbjudandet satt till 1 000 kronor. Detsamma gäller för Stampen AB.

Gränsvärden har slagits fast beroende på hur skuldstrukturen i respektive bolag ser ut i kombination med en bedömning av hur stora skulder de kan bära i framtiden.

Stampens rekonstruktör Christian Andersch från Rosengrens Advokatbyrå har tillsammans med ledningen träffat flera fordringsägare under processen och hans samlade intryck är att det finns en utbredd förståelse för koncernens situation bland borgenärerna och en vilja att medverka till att verksamheterna ska kunna fortsätta.

- Jag tycker att det finns goda förutsättningar att lyckas med rekonstruktionen, inte minst eftersom verksamheterna fungerar och går bra. Min bedömning är att fordringsägarna vinner på att acceptera ackordserbjudandet eftersom man då kan få betalt för en del av sin tidigare fordran och trygga en stor och viktig medieaktör på marknaden, säger Christian Andersch.

Fordringsägarna får ta ställning till ackordet under sommaren. Som tidigare aviserat kommer ackordsförhandlingar kunna hållas enligt tidplanen i september, vilket innebär att rekonstruktionerna med största sannolikhet kommer att behöva förlängas några veckor (rekonstruktionsperiod 23 maj till 23 augusti).

Fordringsägarna erbjuds betalning inom 4 månader efter att ackordet fastställts, antingen genom att samtliga berörda accepterat ackordserbjudandet eller lagakraftvunnet domstolsbeslut finns om ackordet.

Efter rekonstruktionen kan Stampen få en sund balansräkning och då bedömer såväl rekonstruktören som koncernledningen att möjligheterna är mycket goda att få in nytt kapital och bredda ägandet.

- Målet med rekonstruktionen är en nystart som tryggar journalistiken, de drygt 3 000 jobben och verksamheterna på lång sikt. Under processen har vi också genomfört planerade åtgärder för att minska vår skuldsättning ytterligare. Förra veckan avyttrade vi contentbolaget OTW för att möjliggöra en betydande amortering på våra lån och minska de finansiella kostnaderna, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

För mer information, kontakta:

Christian Andersch, rekonstruktör från Rosengrens Advokatbyrå 031-701 20 08 christian.andersch@rosenlaw.se

Martin Alsander, koncernchef Stampen nås via kommunikationschef Hampus Knutsson 070-811 98 04 hampus.knutsson@stampen.com

Mediekoncernen Stampen med huvudkontor i Göteborg är en av Sveriges största ägare av dagstidningar, gratistidningar, tryckerier, distributionsbolag och digitala mötesplatser. Koncernen hade en omsättning om ca 3,3 mdr kronor år 2015 och drygt 3 000 medarbetare. Koncernen har två affärsområden, Stampen Media och Stampen Tryck & Distribution. Affärsområdet Media utgörs av bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Bland medierna finns varumärken som Göteborgs-Posten, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Falkenbergsposten, Varbergsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, TTELA och Vänersborgaren. Vid sidan av tidningsutgivning ingår bolagen Minnesota Communication, Wallstreet Media och Modern Women Media i affärsområdet. Tillsammans skapar Stampen Media innehåll som varje dag når omkring två miljoner människor. Affärsområdet Tryck & Distribution utgörs av Sveriges ledande tryckerikoncern V-TAB samt det regionala distributionsbolaget VTD. V-TAB trycker dagstidningar, tidskrifter, magasin, direktreklam och andra trycksaker, som företagstidningar, medarbetartidningar, skyltar och kataloger. Bland kunderna finns några av de stora tidningsutgivarna i Sverige. VTD är ett distributionsbolag verksamt i Västsverige med kapacitet att leverera tidningar och andra produkter till de flesta hushåll inom regionen. www.stampen.com.