Följ Stampen Media

Stampen avslutar rekonstruktionen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 09:18 CEST

Stampen ansöker om utträde ur företagsrekonstruktion hos berörda tingsrätter, efter att ackorden i samtliga aktuella bolag fastställts och vunnit laga kraft. Nu pågår förhandlingar med långivarna om ett nytt bankavtal som skapar långsiktig finansiell stabilitet.

- Vi är tacksamma över stödet vi fått under processen och det faktum att leverantörer, kunder, anställda och Skatteverket har ställt upp för våra verksamheter, säger Stampens koncernchef Martin Alsander. Det har varit viktigt för våra anställda, våra läsare och för den lokala journalistiken i Västsverige.

Nu pågår förhandlingar om ett nytt bankavtal för att kunna slutföra den planerade nyemissionen. Nytt kapital bidrar till återbetalning av ackordslikviden och stärker balansräkningen ytterligare. Ackordslikviden uppgår till cirka 220 miljoner kronor och ska betalas ut i slutet på februari.

- Breddat ägande behövs för att skapa den stabilitet och framåtanda som koncernen behöver under vår fortsatta omställningsprocess, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

Sedan tidigare i höstas finns en underskriven avsiktsförklaring med en grupp investerare som är villiga att tillsammans investera betydande belopp i Stampen AB genom en nyemission.

- Steg för steg har processen gått framåt, nu har ackorden vunnit laga kraft och då har rekonstruktionens syfte uppnåtts. Därmed kan den avslutas. Min bedömning är att det nu finns förutsättningar för en livskraftig verksamhet framåt, säger Christian Andersch, rekonstruktör från Rosengrens Advokatbyrå.

För mer information, kontakta:
Martin Alsander, koncernchef Stampen
070-924 20 34

Hampus Knutsson, kommunikationschef Stampen
070-811 98 04 hampus.knutsson@stampen.com

Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com