Följ Stampen Media

Förändrad tidningsdistribution på Skaraslätten

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2018 09:20 CEST

Som ett led i Stampengruppens strategi att fördela resurser till koncernens redaktionella delar och en ökad digital efterfrågan kommer morgondistributionen av Göteborgs-Posten att upphöra på Skaraslätten. Nuvarande prenumeranter kommer att erbjudas digitala prenumerationer.

När fler och fler prenumeranter väljer att ta del av GP:s innehåll genom digitala kanaler ökar distributionskostnaden per exemplar för papperstidningen. Det gäller framförallt i de yttre distributionsområdena. I kombination med fortsatta satsningar på redaktionellt innehåll har detta inneburit att morgondistribution av Göteborgs-Posten kommer upphöra att på Skaraslätten från mitten av juni.

Samtliga prenumeranter i de berörda områdena kommer att kontaktas av Göteborgs-Posten för att få hjälp att övergå till digitala prenumerationer på GP.

För mer information kontakta:

Daniel Olsson, kommunikationsansvarig

daniel.olsson@stampen.com

Stampengruppen är en av Sveriges största mediekoncerner. Inom Stampen finns Stampen Media med flertalet stora mediehus samt bolag med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. Inom Stampen finns också Nordens största tryckerikoncern V-TAB. www.stampen.com